3D-design & animasjon - Prosjektoppgave - Studentarbeid, Therese Burum
3D-design & animasjon
3D design er et sterkt voksende fagområde innen media og kommunikasjon.
Gjennom et intensivt årsstudium får du en bred tilnærming til ulike aspekt innen 3D-design & animasjon.
Søk studie!

3D-design og animasjon ble høsten 2018 en del av Bilder Nordics studieportefølje, Utdanningen gjennomgår en grundig oppfriskning før oppstart 2019, men er en videreføring av den velrennomerte utdanningene innen 3D fra gamle Idéfagskolen.

3D design og animasjon, lærer deg hvordan du lager 3D-modeller og grafikk til animasjonsfilmer, reklame, dataspill, visualisering, visuelle effekter i spillefilm, 3D-printing og Virtual Reality. Med stadig ny teknologi, er 3D design og animasjon et fremtidsrettet og spennende fagområde.

Etter fullført utdanning kan du bruke programvarene Autodesk Maya og Pixologic ZBrush, som brukes av den profesjonelle bransjen i hele verden. Du vil møte nyttige kontakter i 3D-bransjen i Norge og blir kjent med studenter som brenner for det samme som deg. Du får dybdekunnskap i emner som modellering, digital skulptering, teksturering, lyssetting og rendering. Du kommer også innom emner som visuelle effekter for film, 3D-printing, Virtual Reality, rigging og animasjon. Du lærer å planlegge, utvikle og produsere ulike former for 3D-produkter. Utdanningen gir deg mulighet til å jobbe med avansert teknologi i et digitalt miljø.

Utdanningstilbudet 3D-DESIGN & ANIMASJON  er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

LÆRINGSUTBYTTE

Kunnskaper

 • har kunnskap om begreper, fagterminologi, prosesser, teknikker og digitale verktøy som anvendes innenfor de sentrale emnene 3D-modellering, skulptering, teksturering, lyssetting, rendering, karakterrigging og animasjon
 • har kunnskap om 3D-produktenes målgruppe; atferd, bruksmønster, behov og kommunikasjon med andre brukere
 • har innsikt i relevant regelverk som for eksempel åndsverkloven og krav til kvalitet som forventes av bransjen innenfor produksjon av 3D-grafikk
 • har kunnskap om 3D-bransjen og kjennskap til yrkesfeltet og arbeidsstillinger/oppgaver som finnes innenfor faget, nasjonalt og internasjonalt
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor 3D-produksjon gjennom digitale forum, sosiale medier, fagmiljøet og praktisk arbeid
 • forstår 3D-bransjens betydning og bruksområder i samfunnet generelt, og innenfor media – som film, tv, reklame, dataspill og visualisering
 • kan beskrive og forklare ulike anvendelsesområder for 3D-grafikk
 • har kunnskap om ulike virkemidler og komposisjonsprinsipper for å presentere 3D-grafikk

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å skape ulike 3D-produksjoner
 • kan anvende ulike dataprogrammer til å modellere og skulptere 3D-modeller og lage materialer og teksturer for å skape visualiseringer og animasjoner
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling innenfor 3D-design
 • kan kartlegge en situasjon, og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak for å løse en oppgave i 3D-produksjon
 • kan formidle en idé/historie med en 3D-visualering eller animasjon

Generell kompetanse

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor 3D-yrket
 • har utviklet en etisk grunnholdning til hva som produseres
 • kan utvikle sine skapende evner ved å fremstille og vurdere egne produkter
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper, nasjonalt og internasjonalt
 • kan utvikle relevante, gode og hensiktsmessige arbeidsmetoder for produksjon
 • kan planlegge og gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt
 • kan utføre arbeid etter utvalgte målgruppers ønsker og behov

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet 3D-DESIGN & ANIMASJON vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester, gjennom en omfattende mappevurdering, kombinert med obligatoriske innleveringer og forypdningsoppgave.

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
3D-DESIGN & ANIMASJON er et årsstudium som tas på heltid. Hvert semester inneholder minimum 300 undervisningstimer og i tillegg må det påregnes egenarbeid tilsvarende ca 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid.

Fordypningsoppgave 3D

Mot slutten av utdanningen vil du jobbe med et større prosjekt der du gjennomfører en full produksjon med alle nødvendige ledd fra start til slutt. I prosessen lærer du å planlegge en produksjon med produksjonsplan og storyboard.… Read More

Visuell effekter

Ved å kombinere video, 3D, stillbilder og greenscreen-materiale jobber du med visuelle effekter rettet mot filmindustrien. Du vil lære om kamerabruk, green screen, camera tracking, Image Projection, set extension, HDRI og panoramafotograering og compositing i dataprogrammet After Effects.… Read More

Teksturering, lyssetting og rendering

Du vil lære UV-mapping for å klargjøre 3D-modeller til teksturering, og teksturering i dataprogrammene Adobe Photoshop, Autodesk Mudbox og Zbrush. Du vil lære å gjenskape ulike materialer for å bestemme hvordan objektene skal oppføre seg med tanke på lys, matthet og blankhet.… Read More

Animasjon

Du vil lære å sette 3D-modeller til liv med de klassiske animasjonsprinsippene som grunnlag. Du vil skape dine egne 3D-karakterer med digitale skjelett for å kunne sette karakterene i bevegelse. I skolens Motion Capture studio vil du lære å ta opp bevegelse og føre bevegelsen over på en digital figur.  Innen animasjon blir du også… Read More

Modellering og skulpturering

Du blir godt kjent med hvordan du skaper 3D-modeller og animasjoner i et «digitalt univers». Med det avanserte dataprogrammet Autodesk Maya lærer du å modellere ulike 3D-modeller som biler, møbler og mennesker. Med digital skulpturering i dataprogrammene Autodesk Mudbox og Pixologic Zbrush lærer du å detaljere modellene og gi dem overflatetekstur.… Read More

Med stadig større etterspørsel etter visuelt digitalt innhold er 3D design og animasjon et ettertraktet fagområde. Enten du finner drømmejobben i et spillstudio, i filmbransjen eller velger å jobbe som frilanser, vil du merke at kompetansen er etterspurt. Tidligere studenter fra den opprinnelige utdanningen er å finne i kreative yrker over hele verden. Typisk kan du få jobb i film- og TV-bransjen, som spilldesigner eller i design- og reklamebyråer.

For 3D-design & animasjon opererer vi med løpende opptak. Dette betyr at du kan sikre deg din studieplass når som helst i løpet av året – så lenge det er ledige plasser. Så fort du har registrert din elektroniske søknad vil du motta en e-post med utfyllende informasjon om opptaksprøve og søknadsgang. 

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter to uker på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no. 

Opptaksprøve

For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 

– Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. 

– Søknadsbrev. En halv til en hel  A4-side om hvorfor du ønsker å studere 3D og hva du søker å få ut av studiet.

– Portefølje. 5-10 digitale visuelle arbeider av valgfri form. 

Komplett søknad

Når komplett søknad er levert vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter en digital studiekontrakt for signering og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har signert studiekontrakten og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

Høsten 2020

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet

Ett år heltid (to semestre)

Studieavgift

58.000 kr per semester.

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse

Godkjent for lån og stipend

Fagskole Nivå 1

NOKUT-godkjent.