3D-design & animasjon | 1 år | 60 studiepoeng | Fagskolegrad

Vil du ta del i den nye visuelle hverdagen? Med stadig ny teknologi, er 3D-design & animasjon et fremtidsrettet og spennende fagområde.

3D design og animasjon er et område i rivende vekst. Det er grunnsteinen i innhold til Virtual Reality og Augmented reality, som i stadig økende grad brukes i en lang rekke bransjer og virksomheter. Samtidig brukes det også i områder som film, reklame, spill og 3D-printing. Med stadig ny teknologi, er 3D design og animasjon et fremtidsrettet og spennende fagområde.

 

Hos Bilder Nordic får du tilgang til en av Norges største 3D labs, med nyeste hardware og software, som eksempelvis 3Drom-scannere, motion capture suits og aller nyeste headsets og software.

 

Du lærer hvordan du bruker programvare som 3D Studio Max og Pixologic ZBrush, som brukes av den profesjonelle bransjen i hele verden. Du vil knytte nyttige kontakter i 3D-bransjen i Norge og blir kjent med studenter som brenner for det samme som deg.

 

Du får dybdekunnskap i emner som modellering, digital skulptering, teksturering, lyssetting og rendering. Du kommer også innom emner som visuelle effekter for film, 3D-printing, Virtual Reality, rigging og animasjon. Du lærer å planlegge, utvikle og produsere ulike former for 3D-produkter. Utdanningen gir deg mulighet til å jobbe med avansert teknologi i et digitalt miljø.

Hvorfor er 3D-design neste steg i den digitale utviklingen?

Hvorfor er 3D-design neste steg i den digitale utviklingen?

Les intervju med studieutvikler og MIT-fellow Bjarke Calvin her!

Fordypningsoppgave 3D

Mot slutten av utdanningen vil du jobbe med et større prosjekt der du gjennomfører en full produksjon med alle nødvendige ledd fra start til slutt. I prosessen lærer du å planlegge en produksjon med produksjonsplan og storyboard.… Read More

Visuelle effekter

Ved å kombinere video, 3D, stillbilder og greenscreen-materiale jobber du med visuelle effekter rettet mot filmindustrien. Du vil lære om kamerabruk, green screen, camera tracking, Image Projection, set extension, HDRI og panoramafotograering og compositing i dataprogrammet After Effects.… Read More

Teksturering, lyssetting og rendering

Du vil lære UV-mapping for å klargjøre 3D-modeller til teksturering, og teksturering i dataprogrammene Adobe Photoshop, Autodesk Mudbox og Zbrush. Du vil lære å gjenskape ulike materialer for å bestemme hvordan objektene skal oppføre seg med tanke på lys, matthet og blankhet.… Read More

Animasjon

Du vil lære å sette 3D-modeller til liv med de klassiske animasjonsprinsippene som grunnlag. Du vil skape dine egne 3D-karakterer med digitale skjelett for å kunne sette karakterene i bevegelse. I skolens Motion Capture studio vil du lære å ta opp bevegelse og føre bevegelsen over på en digital figur.  Innen animasjon blir du også… Read More

Modellering og skulpturering

Du blir godt kjent med hvordan du skaper 3D-modeller og animasjoner i et «digitalt univers». Med det avanserte dataprogrammet Autodesk Maya lærer du å modellere ulike 3D-modeller som biler, møbler og mennesker. Med digital skulpturering i dataprogrammene Autodesk Mudbox og Pixologic Zbrush lærer du å detaljere modellene og gi dem overflatetekstur.… Read More

I de kommende årene vil en rekke bransjer som produksjonsindustri, utvinningsindustri, tjenesteindustri, helse, reise og utdanning alle begynne å bruke XR. Dette vil skape nye arbeidsplasser og kreve mange nye ferdigheter, og det gir enorme muligheter for visuelle historiefortellere og kreative kodere.

Facebook har satt seg et mål om å nå 1 milliard VR-brukere de kommende årene, og Google, Amazon, Microsoft og Apple investerer også alle stort i forskjellige former for extended reality – og alle disse plattformene trenger da 3D-Animert innhold!

Studenter fra 3D-utdanningen er å finne i kreative yrker over hele verden.

Knut Arne Lindeland

Knut Arne har jobbet i Xvision i over 14 år som visual engineer/technical director. Han startet sin karriere som animatør og rigger, og har gjennom årene opparbeidet seg en bred kompetanse innenfor de fleste aspekter av 3d-Filmproduksjon og 3D-modeller for spill og simulatorer.… Read More

Johan Bøgeberg

Johan jobber som CGI/VFX supervision i Xvision og har jobbet der i over 13 år. Han har et godt estetisk øye for detaljer i tillegg til å ha god teknisk forståelse for hvordan man skal fullføre vanskelige oppgaver i 3D. … Read More

Adrian Lervåg Skår

Adrian Lervåg Skår har flere års erfaring med undervisning, utvikling av interaktive opplevelser og produksjon av virtuelle miljø i 3D/real-time.… Read More

Bjarke Calvin (DK)

Bjarke Myrthu er entreprenør og rådgiver i flere historiefortellingsprosjekter. Hans hovedprosjekt er Duckling, en app tilrettelagt for å skape et felleskap av historiefortellere. … Read More

Utdanningstilbudet 3D-DESIGN & ANIMASJON  er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

LÆRINGSUTBYTTE

Kunnskaper

 • har kunnskap om begreper, fagterminologi, prosesser, teknikker og digitale verktøy som anvendes innenfor de sentrale emnene 3D-modellering, skulptering, teksturering, lyssetting, rendering, karakterrigging og animasjon
 • har kunnskap om 3D-produktenes målgruppe; atferd, bruksmønster, behov og kommunikasjon med andre brukere
 • har innsikt i relevant regelverk som for eksempel åndsverkloven og krav til kvalitet som forventes av bransjen innenfor produksjon av 3D-grafikk
 • har kunnskap om 3D-bransjen og kjennskap til yrkesfeltet og arbeidsstillinger/oppgaver som finnes innenfor faget, nasjonalt og internasjonalt
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor 3D-produksjon gjennom digitale forum, sosiale medier, fagmiljøet og praktisk arbeid
 • forstår 3D-bransjens betydning og bruksområder i samfunnet generelt, og innenfor media – som film, tv, reklame, dataspill og visualisering
 • kan beskrive og forklare ulike anvendelsesområder for 3D-grafikk
 • har kunnskap om ulike virkemidler og komposisjonsprinsipper for å presentere 3D-grafikk

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å skape ulike 3D-produksjoner
 • kan anvende ulike dataprogrammer til å modellere og skulptere 3D-modeller og lage materialer og teksturer for å skape visualiseringer og animasjoner
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling innenfor 3D-design
 • kan kartlegge en situasjon, og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak for å løse en oppgave i 3D-produksjon
 • kan formidle en idé/historie med en 3D-visualering eller animasjon

Generell kompetanse

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor 3D-yrket
 • har utviklet en etisk grunnholdning til hva som produseres
 • kan utvikle sine skapende evner ved å fremstille og vurdere egne produkter
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper, nasjonalt og internasjonalt
 • kan utvikle relevante, gode og hensiktsmessige arbeidsmetoder for produksjon
 • kan planlegge og gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt
 • kan utføre arbeid etter utvalgte målgruppers ønsker og behov

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet 3D-DESIGN & ANIMASJON vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester, gjennom en omfattende mappevurdering, kombinert med obligatoriske innleveringer og forypdningsoppgave.

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
3D-DESIGN & ANIMASJON er et årsstudium som tas på heltid. Hvert semester inneholder minimum 300 undervisningstimer og i tillegg må det påregnes egenarbeid tilsvarende ca 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
August 2021


Søknadsfrist
Forhåndsopptak frem til 1. desember med løpende opptak, deretter samlet opptak med søknadsfrist 29. april.


Varighet
Ett år heltid (to semestre)


Studieavgift
58 000 kr per semester
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger


Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend.
Beregn hvor mye du kan få i studielån her.

NOKUT-Godkjent
Fagskolegrad

60 studiepoeng


Studiested
Oslo

VISUELL INNHOLDSPRODUSENT FOR NYE MEDIER | 1 år heltid | 60 studiepoeng

Visuell innholdsprodusent for nye medier passer for deg som ønsker å ta del i den nye mediehverdagen. I samarbeid med noen av de beste aktørene fra hvert fagfelt gir vi deg den raskeste veien inn i mediebransjen.… Read More

FOTOGRAF – TOÅRIG UTDANNING | 2 år heltid | 120 studiepoeng

En omfattende og praktisk utdanning i fotografi og film for fotografer, som skal hjelpe deg å utvikle din visuelle identitet, og forberede deg på en karriere i en spennende og raskt voksende bransje. Studiet er veiledet av profesjonelle fotografer som er noen av de beste i sine respektive fagfelt.

Read More

MEDIEDESIGN | 1 år heltid | 60 studiepoeng

Er du interessert i design for trykte og digitale flater? Gjennom et intensivt år får du fordype deg i både grafisk design, illustrasjon og skjermbasert design! Dette gjør deg i stand til å utføre en rekke yrkesroller knyttet til designarbeid og produksjon. … Read More