Toårig fotografutdanning

Bilder Nordic søker å møte endringene som har skjedd i fotobransjen og i samf-unnet ved å tilby en fremtidsorientert utdanning med en ny tilnærming til yrket.
Foto: Trine Hisdal
OM STUDIET          KJERNEFOKUS FAGLIG INNHOLD SØKNADSPROSESS FOTOGRAFIER
Å studere fotografi er et fremtidsrettet og spennende yrkesvalg. Det er ingen tvil om at det visuelle er aller viktigst i moderne  kommunikasjon, hvor fotografens stillbilder, film og multimediaproduksjoner brukes for å vekke følelser og engasjerer publikum i fortellingen av historier eller i formidling av budskap.  

Etter endt utdanning kan du søke jobber innen reklame, PR, aviser, magasiner, organisasjoner og bedrifter som fotograf og som produsent.  Sosiale medier hag også gjort det enklere enn noensinne å skape et levebrød med sin stemme,  hvor du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende eller i kreative kollektiver.  
 
I FØRSTE SKOLEÅR er fokuset å lære verktøyene, teknikkene og det visuelle språket slik at fotoprosjektene du gjennomfører i andre skoleår har den tekniske og kreative kvaliteten som kreves for å lykkes etter endt utdanning. I første semester bygger vi en solid  grunnplattform som består av kamerabruk, lyssetting, postproduksjon og bildekommunikasjon. I andre semester videreutvikler vi det visuelle språket gjennom avanserte fortellings- og kommunikasjonsteknikker, og vi løfter de tekniske utfordringene til et internasjonalt nivå gjennom spennende tverrfaglige workshop med ledende norske fotografer og internasjonale stjernefotografer som gjester.. 

ANDRE SKOLEÅR handler om avansert kreativitet, idéutvikling og prosjektarbeid . Etter en solid opplæring i teknikk og det visuelle språket i første skoleår vektlegges den kreative prosessen og prosjektutvikling i andre skoleår. Du styrer selv ditt eget fokus, men veiledes av erfarne mentorer. Målet er at vi sammen skal forme en fotograf rundt dine egenskaper, interesser, kunnskap og erfaringer gjenom åtte store fotografiske prosjekter. . 

I andre skoleår velger du fokus innen narrativ og dokumentarisk praksis dersom du er en historieforteller og ønsker en karriere innen fotojournalisme, dokumentar filmskaper,  presse, samtidskunst, portrettering, livsstil, sport eller som en engasjert og selvstendig stemme.  Du velger spesialisering innen kreativt og konseptuelt fotografi dersom du først og fremst motiveres av avansert utstyr, håndtverket og de komplekse teknikkene som gjør at du kan knekke visuelle koder for andre eller som en kreativ selvstendig kunstner. Du kan arbeide for reklamebyråer, motemagasiner, moteindustrien, PR-byråer, interesseorganisasjoner, næringsliv og bedrifter. 

Vår filosofi er i grunnen ganske enkel; Du skal være en del av et aktivt og åpent studiemiljø hvor vi skal "holde deg i hånden" i begynnelsen av studieløpet, for deretter å utfordre deg til å bli en selvstendig fotografer som er i stand til å utvikle og gjennomføre komplekse prosjekter på vegne av krevende kunder.  Velkommen til to fantastiske og lærerike år i et fantastisk studiemiljø! 

Toårig fotografutdanning handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

For å gi studentene den nødvendige kompetansen har vi fokusert på fire kjerneområder:

Fotografi – teori & teknikk
Studentene skal kunne skape og fange fotografier av høy teknisk og kreativ kvalitet, samt produsere fotografi og multimedia for klassiske og nye medier.

Kommunikasjonslære – historiefortelling & budskapsformidling
Studentene skal kunne fortelle historier og formidle budskap som vekker følelser og engasjerer publikum, samt kjenne til bransjespråkene innen mote, kommersielt og redaksjonelt fotografi. De skal kunne arbeide med visuell kommunikasjon, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Nye medier – nye produksjonsmetoder & sosiale nettverk
Studentene skal kunne anvende stillbilder, video, lyd og animasjoner for å lage multimedieproduksjoner. De skal kunne utnytte potensialet i sosiale nettverk, og forstå hvordan disse kan brukes i identitets- og merkevarebygging.

Yrket – utvikling av identitet & utøvelse av yrket
Studentene skal kunne utvikle egne ideer til sterke konsept, samt sikre gjennomføringen med god prosjektstyring. De skal forstå samspillet mellom personlig arbeid og redaksjonelt/kommersielt arbeid i utviklingen av en identitet og hvordan man skaper muligheter i markedet. De skal forstå hva gründerskap er, kunne sette opp en prisstrategi og kunne etablere og drive egen virksomhet.

 FØRSTE SEMESTER

I første semester ligger fokuset på å bygge en solid grunnplattform innen fototeknikk, kreativitet og bildekommunikasjon. Gjennom fagene Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt Mørkerom lærer du å bruke fotografens verktøy fra lyset formes til det fanges av kamera, etterbehandles i Photoshop og produseres i form av trykte bilder og elektroniske filer for ulike medier. I Bildekommunikasjon, Workshops og Porteføljeutvikling anvender du fototeknikken i kreative, konseptuelle og historiefortellende rammer. Hensikten er å bygge en grunnleggende forståelse for det visuelle språket, gi et innblikk i arbeidsområder i bransjen, samt bygge opp en portefølje som presenterer en som fotograf.

 

Kamera og kamerabruk

I faget lærer du kameraets virkemåte og funksjoner og å benytte kameraet som et profesjonelt arbeidsverktøy i ulike situasjoner og under ulike forhold. Du lærer hvordan du skaper bilder ved hjelp av tilgjengelig lys, og hvilke kameraeffekter som kan benyttes for å forsterke bildets innhold og budskap. Læren om lukker, blender, brennvidde, lysmåling og grunnleggende komposisjon står sentralt i faget.

 

Lyssetting 1

Faget startes med en teoretisk innføring i lyset og lysets egenskaper. Du blir kjent med ulike lamper, forsatser og hjelpemidler til bruk i studio og til utendørsfotografering. I den praktiske delen av faget lærer du en arbeidsmetodikk for å bygge opp lyssettinger logisk og strukturert, og du blir kjent med ulike lysoppsett for de vanligste typer oppdrag.

 

Digitalt mørkerom 1

I Digitalt mørkerom lærer du en profesjonell arbeidsflyt som starter når bildefilene importeres til datamaskinen og som avsluttes når det fotografiske sluttproduktet foreligger. Faget tar for seg ikke-destruktiv arbeidsmetodikk ved bruk av lag og masker, optimalisering av det digitale negativet, fargejustering, sort/hvitt fremkalling, selektiv justering, frilegging av motiver, retusjering av hud, oppskarping og klargjøring av filer for trykk samt andre sentrale arbeidsmetodikker. Du lærer også klargjøring og oppsett av det digitale mørkerom, bildearkivering, bruk av metadata, fargestyring, kalibrering av utstyr og utskrift. Skolen benytter alltid nyeste versjon av Adobe Photoshop CS i undervisningen.

 

Bildekommunikasjon

I løpet av livet har vi alle blitt lært hvordan talespråket vårt er bygget opp og konstruert i tidsdimensjoner. Men vi har lært lite om hvordan synet, vårt viktigste sanseapparat, opplever og forstår verden. Bildekommunikasjon tar for seg det visuelle språket, hvordan fotografen utnytter bilderommet, og hvordan persepsjon påvirker opplevelsen av bildet. Undervisningen konsentrerer seg om fotografens virkemidler for å skape virkningsfulle bilder til å fortelle historier, formidle budskap eller vekke følelser gjennom ren estetikk. Hensikten med faget er at du skal bli bevisst på fotografens verktøy; utsnitt, perspektiv, komposisjon og innhold i skapelsesprosessen av sterke fotografier. Du vil også få en tilnærming til bilde-kommunikasjon gjennom et personlig og introvert perspektiv, hvor det handler om intuisjon, kreativitet og den iboende evnen og viljen alle har til å skape. Faget tar for seg disse og andre spørsmål slik at du skal bli bevisst på valgene du gjør under et fotoopptak.

 

Porteføljeutvikling

Porteføljeutvikling tar for seg forståelsen for hva en portfolio er i dag: mappe, nettside, blogg og profil på sosiale nettsteder. Du vil få en få en grundig personlig veiledning og oppfølging i utviklingen av en portfolio som på best mulig kan presentere deg som fotograf. Målet med faget er at du skal få en god forståelse for portfolio-arbeid allerede ved utdanningens start, slik du kan starte målrettet arbeid for å inneha en sterk personlig portfolio ved utdanningens slutt.

 

Workshops

I første semester får du kjennskap til ulike fotografiske sjangre gjennom praktiske workshops, hvor fotografer introduserer deg til bransjen gjennom eget arbeid og fagfelt. Målet er at du skal få en forståelse for hvordan bransjen fungerer, formspråket for ulike sjangre, samt praktiske og virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett veiledning fra gjestefotografen. De ulike workshopene går over to til fire økter. Mellom øktene får du fotooppdrag som i etterkant gjennomgås i fellesskap, hvor du får personlig tilbakemelding fra gjesteforeleseren. Vi bruker mye tid på å sette sammen en spennende kombinasjon av fotografer fra ulike fagfelt og sjangre.

 

Lover og Regler

Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktarbeid i forbindelse med oppdrag.

 

 

 

 

 

ANDRE SEMESTER

I andre semester fortsetter vi oppbygging av kunnskap innen teknikk, kreativitet og kommunikasjon. De tekniske fagene Fototeori, Digitalt Mørkerom 2 og Lyssetting 2 blir mer omfattende og spesialiserte. Kommunikasjonslæren beveger seg videre fra fotografens perspektiv til fotografiets rolle i visuell kommunikasjon, hvor kunden og betrakterens perspektiv blir nye dimensjoner å forholde seg til. Teoretisk og praktisk undervisning bygges rundt praktiske workshops i andre semester, hvor hverdagen for studentene fremstår som en praktisk læringsprosess hvor vi beveger oss fra den ene utfordringen til den andre med teori og praksis i tett samspill. Det er mye gruppearbeid, da semesteret vektlegger diskusjoner og forståelse for teorien, men under praktiske rammer.

 

Fototeori

I faget fototeori tar vi for oss fotografering fra et teoretisk perspektiv, hvor forståelsen fra Kamera og Kamerabruk, Lyssetting og Digitalt mørkerom bygges videre. Faget gir en teoretisk forståelse for hvordan blender og lukker fungerer. Vi tar for oss forflytting av eksponeringer, lysets egenskaper og brytning, brennpunkt og brennvidde, samt oppbygning, svakheter og styrker med ulike objektiver. Du får også en introduksjon til fotohistorie, med fokus på hvilke hendelser, mennesker og teknikker som har skapt fotografiet slik vi kjenner det i dag.

 

Lyssetting 2

Lyssetting 1 handler i hovedsak om teknisk lyssetting, mens vi i del 2 beveger oss inn mot kreativ lyssetting. Sentralt i undervisningen er hvordan fotografen skaper og utnytter stemninger for å subjektivt forsterke opplevelsen av bildets innhold gjennom å male med lys. Faget vil lære deg å lese lyssetting ut fra bilder, slik at du skal kunne hente inspirasjon til egen egne fotoopptak gjennom andres arbeid. Faget tar for seg videregående lyssetting for ulike typer oppdrag innen mote-, reklame-, produkt-, portrett-, livsstil-, presse- og dokumentarfotografering. I tillegg vil du lære metoder for filtrering og fargejustering av lys, lysets oppførsel i ulike rom og hvordan forskjellige materialstrukturer reflekterer lys.

 

Digitalt mørkerom 2

Mens vi i første semester lærer Adobe Photoshop, verktøyene og teknikkene å kjenne, går vi dette semesteret dypere til verks. Digitalt mørkerom 2 tar for seg avanserte teknikker, samt ulike filosofier for estetikk knyttet til digital bildebehandling. Sentralt i undervisningen står spesielle teknikker og verktøy du må mestre innen de ulike fotografiske sjangre. Arbeidsflyt under større prosjekter, automatiseringsmuligheter, avansert retusjering, avanserte kompositt-teknikker, fargestyring og avansert printing er noen av temaene vi tar for oss.

 

Final Cut

Final Cut er bransjens Photoshop for levende bilder. Å kunne lage avanserte multimedieproduksjoner og video-produksjoner blir stadig en større del av profesjonelle fotografers hverdag. Faget tar for seg sentrale elementer i Final Cut: konvertering, import og eksport av riktige filformater, klipping, lydjustering, lydlegging/voiceover, gradering og bruk av overganger. I tredje og fjerde semester gjennomføres fotoprosjektene som transmediale produksjoner – det vil si at du produserer for alle de kanaler våre kunder benytter i sitt virke: trykk, nettsider, blogger, lesebrett og smarttelefoner.

 

Moderne fotohistorie

I dette faget presenteres et utvalg av viktige historiske og tidsaktuelle fotografer innen de ulike fotografiske sjangrene: fotojournalistikk, dokumentar, livsstil, mote, reklame og fine art. Vi legger spesielt vekt på fotografer som har skapt nye stilarter, hvordan de gjorde det og hvilken betydning det har hatt for fotografiets utvikling og sosiale og kulturelle status.

 

Effektiv Visuell kommunikasjon

Faget Visuell kommunikasjon viderefører læren fra Bildekommunikasjon. Her utvides betraktningen av fotografisk arbeid fra fotografens perspektiv til å inkludere et betrakter- og kundeperspektiv. Faget Effektiv Visuell Kommunikasjon handler om massekommunikasjon, og tar i hovedsak for seg det konstruerte bildet. Du vil lære hvordan man bygger opp innhold gjennom dramatisk og ikke dramatisk fortellings-teknikk, formidler instrumentelle og relasjonelle budskaps gjennom ulike argumentasjonsteknikker og hvordan kundens mål med kommunikasjonen gjøres på forskjellige måter med ulik bilderetorikk. Vi tar også for oss de praktiske arbeidsprosessene i reklamebyråer, hvem aktørene er og hvordan budskapet formes fra kundens visjon og strategi til det praktiske bildearbeidet du som fotograf bidrar med.

 

Historiefortelling

Faget starter med en forankring av fotojournalistikken i samfunnet gjennom en introduksjon til sosiologi (læren om samfunnet) og antropologi (læren om mennesket). Du lærer dramaturgi og oppbygging av historier gjennom læren av det narrative, før vi viderefører det i oppbyggingen av et foto-essay. Teori og praksis er tett knyttet sammen, og du jobber med foto-essays gjennom flere praktiske workshops.

 

Mote som språk

Hva er mote- og hvordan har moten endret samfunnet, og motsatt? Faget tar for seg forskjeller og likheter mellom mote og stil, og sammenhengen mellom stil og identitet. At vi smykker oss med piercinger, klær, tatoveringer, sminke og tilbehør er en del av vår identitet og en forkledning av det naturlige mennesket. I undervisningen lærer du hvordan klær og mote fungerer; både som kommunikasjon, i forhold til kropp og anatomi, og hvordan man skal kunne anvende disse elementene som en del av språket i en bildeserie.

 

Workshops

Andre semester er bygd opp av tematiske læringsprosesser, hvor workshops gir deg muligheten til å anvende lærdommen umiddelbart. Teori og teknikk settes på prøve gjennom spennende utfordringer knyttet til sentrale arbeidsområder som portrettering, livsstil, selskapsidentitet og merkevarebygging, reklame, dokumentar, reportasje, presse, mote, beauty og musikk. Du får veiledning gjennom idéprosesser og tilbakemelding på det endelige resultatet.

 

 

TREDJE SEMESTER

I tredje og fjerde semester endres formatet på undervisningen, og vi frigjør oss fra klassisk tilnærming gjennom fag og analytisk læring, til en åpen og kreativ læringsprosess gjennom en prosjektorientert hverdag hvor idéutvikling, konseptutforming og prosjektarbeid står i fokus. Undervisningen er en kombinasjon av inspirasjon og læring for å støtte prosjektene du arbeider med, og er ikke et mål i seg selv. I første skoleår var fokuset å lære verktøyene og språket gjennom en strukturert tilnærming, i andre skoleår handler det om kreativ utvikling av sterke konseptuelle prosjekter.

Du vil få to personlige veiledere; en for personlig arbeid og en for kommersielt/redaksjonelt arbeid. Du kan velge mellom fire forskjellige veiledere (fotografer) med bred bransjeerfaring. Gjennom tre personlige, fire kommersielle/redaksjonelle og ett klasseprosjekt, søker vi å forberede deg på en prosjektorientert hverdag slik bransjen fungerer i dag. Veiledningen foregår i hovedsak i fellesskap hvor målet er å lære av hverandres erfaringer. Dette gir en spennende og kreativ tilnærming til hvordan du lærer yrket å kjenne.

 

Mellom- og Storformat

Mellom- og storformatskamera leverer bildefiler av høyere kvalitet enn speilreflekskamera. Undervisningen i faget tar for seg oppbygging, virkemåte og bruksområder til arbeids-verktøyene, og du får både teoretisk og praktisk gjennomgang av kameraene. Faget har fokus på de unike kvalitetene ved kameraene, samt mulighetene de byr på.

 

Digitalt Mørkerom 3: Adobe InDesign

Her lærer studentene hvordan de lager egne trykksaker og presentasjoner. Faget tar for seg arbeidsområde, opprettelse av mal- og masterdokumenter, jobbing med tekst- og grafikkrammer, importering og behandling av bilder og tekst, typografi, fargebruk, design, klargjøring for utskrift og trykking, og utskrift på ulike medier. Faget er praktisk lagt opp, og du skal ved alle innleverte prosjekt levere en ferdigstilt trykksak.

 

Sjangerlære l

Leksjonene i sjangerlære er bygget rundt de fire modulene du skal gjennomføre i løpet av tredje og fjerde semester. For hver modul er det satt opp 7-10 inspirasjon- og læringsleksjoner som skal hjelpe deg i prosessen. Inspirasjonsleksjonene har til hensikt å styrke idé-tilfanget i prosjektene via reelle og praktiske referanser fra fotoverdenen, på tvers av sjangre, både i historisk og moderne perspektiv. Gjennomføringen styrkes i tillegg med målrettet læring i regi og teknikk.

 

Modul 1 & 2

I løpet av tredje og fjerde semester skal du gjennomføre fire moduler, som alle tar for seg en utvalgt tematikk. Du står fritt i å velge den fotografiske tilnærmingen til tematikken, men prosjektene skal være av enten kommersiell eller redaksjonell verdi. De fire tematikkene menneske, objekt, sted og miljø danner grunnlaget for modulene. Prosjektene handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

 

Modul 1 har mennesket som tema. Hvordan kan man bruke mennesket i fotografi? Modulen utfordrer til å tenke nytt om et av fotografiets mest brukte elementer. Leksjonene knyttet til modulen omhandler mennesket som ideal og konsept – anatomisk, historisk og kulturelt, mellommenneskelige relasjoner, mote og identitet, kommunikasjon med kropp og uttrykk, samt hvordan man fanger personlighet med kameraet. Tekniske støtteleksjoner fokuserer på arbeids-prosesser, regi, utvalg, komposisjon og flatebehandling, samt avansert retusj i henhold til hudtoner.

 

Modul 2 tar for seg temaet objekt. Hvordan gjøre gode produktbilder? Hvordan ser objektet ut, tatt vekk fra sitt naturlige element? Eller hva med å tillegge objektet menneskelige egenskaper?Det finnes utallige måter å definere et objekt på, og du utfordres til å studere objektets plass i fotografiet og gjøre din egen tolkning av dette i en kommersiell sammenheng. Leksjonene knyttet til denne modulen tar for seg det levende objektets indre liv, et historisk og symbolsk perspektiv av stilleben, samt objektets rolle i historiefortelling. De tekniske støtteleksjonene fokuserer på kreativ lyssetting, perspektiver, tilt/shift, storformat og lyssetting for produktfotografering.

 

Kreative idéprosesser og regi

Andre skoleår starter med en teoretisk og praktisk tilnærming til kreative idéprosesser, hvor målet er å utvide idétilfanget og utforske mulighetene før vi låser det endelige konseptet for våre fotografiske prosjekter. Det er en generell misoppfatning i samfunnet at man enten er født kreativ eller ei. Vi mener at kreativ tenking kan læres like godt som analytisk tenking. Faget vil lære deg tankeprosesser og kreative verktøy som tillater ideer å utvikle seg før vår analytiske og kritiske hjerne får lov å blande seg inn. Faget gir videre en teoretisk forankring og forklaring på hva teori er, om den kreative tankeprosess, kreative problemløsningsmodeller, brainstorming, mind-mapping, speedwriting/speaking, idétilfang & idékrig, konseptutvikling og utforming av endelige konsepter for fotografiske prosjekter. Vi tar også for oss en strategi for langsiktig tenking og oppbygging av en karriere mot et langsiktig mål. Ved slutten av faget gjesteforeleser en fotoredaktør, og vi ser prosessen fra starten av prosjektet til det endelige resultatet, hvor det handler om å skape slutthistorien.

 

Prosjektstyring

En idé omformes til et konsept, og et konsept om til en plan for gjennomføring. I prosjektstyring lærer du hvordan man planlegger og driver frem arbeider målrettet mot sluttresultatet. Prosjektplanlegging handler om å dele utfordringer opp i et logisk hierarki, hvor alle bestanddeler ses på forhånd, og hvor tiden disponeres for en optimal løsning av utfordringen. En del av karakteren i faget er skolens praktiske erfaring med din evne til å drive frem og levere personlige, kommersielle og redaksjonelle prosjekter innen fastsatte tidsfrister.

 

Nye medier 1 og skolemagasin

Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt fellesskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Faget fokuserer på hvordan du som fotograf kan bruke de nye mediene i egen markedsføring og merkevarebygging. Alle prosjekter i tredje og fjerde semester skal publiseres og deles via sosiale medier, så du lærer å se verdien og effekten av viral markedsføring. I tillegg får du en kort innføring i persepsjon og persepsjonspsykologi. Skolen har utviklet et eget skolemagasin, med egne profiler for den enkelte student, og fullt tilrettelagt for bruk av dagens populære sosiale nettverksplattformer. Magasinet bidrar til at du ikke bare lærer hele prosessen fra idé til endelig produkt, men også publisering og sosial deling som en del av en merkevarebygging. Ved opprettelsen av profiler på skolemagasinet får du oppfølging og tilbakemelding av internasjonale bilderedaktører i hvordan du profilerer deg selv, samt hvordan du beskriver fotoprosjekter på en spennende og inviterende måte gjennom tittel og beskrivelse.

 

Personlig Arbeid 1 & 2

Morgendagens fotograf er ikke bundet til en enkelt fotografisk sjanger, men har et personlig uttrykk som gjør at nettopp ditt arbeid skiller seg ut. Fokuset vårt ligger derfor ikke i å sette deg i sjangerbåser, men på å finne det vi kaller den subjektive fotografen. I de personlige prosjektene bestemmer du selv tematikk og bildestil. I motsetning til modulene i sjangerlære, trenger ikke de personlige prosjektene å ha kommersiell nytteverdi. Prosjektperioden består av fire veiledninger i fellesskap med klassen og veileder, der du diskuterer idé, konsept, fremgang og prosess. Veileder gir tilbakemelding og konstruktiv kritikk mens prosjektet tar form og utvikles til et ferdigstilt produkt. Prosjektene skal leveres som print, en multimedieproduksjon, samt digitale filer klargjort for trykk. Avslutningsvis skal de publiseres i skolens nettmagasin og deles via sosiale medier.

 

Workshops

I løpet av semesteret vil du få mulighet til å delta på en rekke inspirasjons-workshops med fotografer innen ulike sjangre. Workshopene knyttes opp mot prosjektene du gjennomfører i semesteret, og har som mål å inspirere deg til videreutvikling og nytenking i konseptene og ideene du jobber med. Praktiske øvelser med en satt tematikk og personlig tilbakemelding på ditt arbeid er også en del av dette.

 

 

 

 

FJERDE SEMESTER

Fjerde semester bygger videre på den prosjektorienterte læringshverdagen fra tredje semester. Målet med prosjektarbeid i undervisningen er å sette fokus på deg og dine styrker, egenskaper, erfaringer, kunnskaper og muligheter, og ut i fra disse forme deg som fotograf. I dag hyres oftest fotografer for deres spesialiserte egenskaper og uttrykksform, ikke fordi de er gode ”allroundere”. Og dagens fotojournalister hyres for å fotografere moteserier og kunstfotografer hyres til å produsere reklamekampanjer. I dag er spesiell kunnskap og særegne uttrykksformer fotografens nye våpen, ikke eksklusiv tilgang til verktøy og teknikk. Vi etterstreber å finne muligheter tilpasset dine evner og din lidenskap i en bransje med et hav av muligheter. Hverdagen etter endt utdanning vil for de fleste dreie som om å drive frem egne prosjekter og selge inn egne ideer eller prosjekter til byråer, bedrifter og redaksjoner. Vår målsetning er å lede deg inn på en bærekraftig sti som vi tror representerer dine fremtidige muligheter.

 

Sjangerlære 2

Faget er en videreføring av sjangerlæren du hadde i tredje semester, og handler om å underbygge modul-prosjektene du gjennomfører via inspirasjon og læring. Modul 3 har tematikken sted. Støtteleksjonene til denne modulen fokuserer derfor på landskap, perspektiv og omgivelser, interiør og elementer i reisereportasjen. Det gis også tekniske leksjoner i lyssetting for interiør og utendørs, samt bruk av farger. Modul 4 behandler temaet miljø. I støtteleksjonene legges fokuset på ulike typer av miljø – fra relasjonen mellom to mennesker til globale miljøspørsmål. Vi ser på grønne samfunnsproblematikker og -engasjement, og hvordan fotografiet har blitt brukt i miljøspørsmål historisk og i moderne tid.

 

Modul 3 & 4

Modul 3 omhandler temaet sted. Stedet man velger å fotografere har stor innvirkning på både hva man fotograferer og hvordan man velger å utføre et prosjekt. Et sted det skjer en hendelse, et sted som hovedelement i en moteserie, eller hva med et sted som ikke finnes i virkeligheten, men satt sammen ved hjelp av Photoshop? Her utfordres du til å vise viktigheten av stedet – enten det innehar hovedrollen eller rammen for ditt bilde. Modul 4 er den siste modulen og har miljø som tema. Miljø kan i seg selv tolkes vidt, og brukt i sammenheng med de andre temaene har man store valgmuligheter. Du kan valgfritt velge innfallsvinkel til tematikken; enten du vil lage en dokumentar om et lite samfunn, bruke spesielle lokasjoner til motefotografering eller portrettere mennesker fra ett spesielt miljø.

Kreativ bruk og tolkning av alle temaene er ofte nøkkelen til et godt fotografi, og i modulene konsentrerer man seg om ett tema om gangen. Tematikkene er nøye utvalgt, ut fra en tanke om at fotografi vanskelig kan defineres uten at disse er inkludert.

 

Nye medier 2

Faget er en videreføring av det du lærte i tredje semester og handler i hovedsak om praktisk anvendelse av nye medier i alle gjennomførte prosjekter. Undervisningen er nært knyttet opp mot avgangsutstillingen, der du skal ha fokus på kontinuerlig markedsføring og publisering av prosjektene du arbeider med. Sentralt for faget er å vise deg verdien av markedsføring via nye medier, og hvilke redskaper du kan nyttiggjøre deg av for å nå ut til publikum. Slik lærer du å se mulighetene og å gjøre strategiske og riktige valg for å få gjennomført din målsetning for egen markedsføring.

 

Avgangsutstilling

Avgangsutstillingen er et felles klasseprosjekt med en gitt tematikk, der studentene selv står ansvarlige for planlegging, research, økonomi, fremdrift, gjennomføring, produksjon og markedsføring via sosiale medier. Faget innledes med en innføring i kreative idéprosesser som sikrer en rød tråd gjennom prosjektet. Etter hvert som studentenes fotografiske delprosjekter blir til, publiseres de på skolens nettmagasin og deles viralt via populære sosiale nettplattformer. Avslutningsvis vil det produseres en tradisjonell utstilling i Oslo, og studentene gjør selv regi og utvalg under veiledning fra mentorer. Skolens rolle er å veilede og kvalitetssikre en fornuftig fremdrift i prosjektet.

 

Personlig Arbeid 3: Hovedoppgave

Hovedoppgaven er det siste signaturprosjektet du gjennomfører, og den strekker seg over hele fjerde semester. Du skal selv planlegge, utvikle, gjennomføre, markedsføre og publisere prosjektet, men med oppfølging og veiledning fra skolen. Hensikten er å fremarbeide et prosjekt som gir et klart bilde av din fotografiske identitet og bildestil. Det settes fokus på en profesjonell og ryddig arbeidsfase, der du kan redegjøre for beslutninger som er blitt tatt før, under og etter opptak. Hovedoppgaven skal presenteres for dine veiledere, samt leveres transmedialt.

 

Workshops

I løpet av semesteret vil du få mulighet til å delta på en rekke inspirasjons-workshops med fotografer innen ulike sjangre. Workshopene knyttes opp mot prosjektene du gjennomfører i semesteret, og har som mål å inspirere deg til videreutvikling og nytenking i konseptene og ideene du jobber med. Praktiske øvelser med en satt tematikk og personlig tilbakemelding på ditt arbeid er også en del av dette.

 

Forretningsdrift

I faget lærer du etablering, drift og utvikling av et fotografisk foretak. Faget gjør deg i stand til å starte, drive og utvikle egen virksomhet, med hovedvekt på et enkeltpersonforetak. Vi tar for oss utvikling av en forretningsplan og markedsplan, budsjett og regnskap (herunder likviditetsregnskap), mva-og skatteregler, rapportering, kontraktarbeid, prising, fakturering og kundebehandling. Faget er praktisk rettet slik at du kan benytte anledningen til å etablere egen virksomhet som en del av undervisningen. Faget undervises av en siviløkonom, autorisert regnskapsfører og forretningsutvikler.

PÅ TOÅRIG FOTOGRAFUTDANNING er det flere måter å sikre seg en studieplass. Du kan sikte deg inn på en av de avholdte plassene til tidligere søkere ved å be om forhåndsvurdering av din søknad, du kan be om en samlet vurdering under opptakshelgen som finner sted 25. - 26. april, eller du kan sikte deg inn mot andreopptaket for restplasser. 

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på "Søk Studie" i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. I søknadsskjemaet definerer du om du ønsker en forhåndsvurdering av din søknad, eller om du ønsker en samlet vurdering av din søknad under opptakshelgen. For å kvalifiseres for forhåndsvurdering må din søknad være mottatt innen 15. mars. 

Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter tre uker på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no. 

Opptaksprøve
For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 
- Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. 
- Motivasjonssøknad. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi. 
- Portefølje. 10-20 bilder du har tatt tidligere som du føler representerer deg som fotograf. 
- Fotografisk oppgave. Denne er spesifisert i eposten du mottar. 

Komplett søknad & Opptakshelg
Når komplett søknad er levert vil kvalifiserte søkere inviteres til en opptakshelg. Opptakshelgen er siste ledd i søknadsprosessen og gir deg muligheten til å bli bedre kjent med oss, og vi med deg! Du vil møte noen av foreleserne ved skolen, faglig leder vil gi en introduksjon til studiet og det vil bli sosiale aktiviteter slik at alle kan bli litt bedre kjent. I løpet av helgen vil alle søkere gjennomføre en personlig samtale. Dette er en obligatorisk del av opptaket, så dersom du ikke har anledning til å delta på opptakshelgen vil vi sette opp en skype/telefon-samtale istedet.

NB: For å delta på opptakshelgen må komplett søknad være lastet opp i sin helhet senest 23. april.

Etter gjennomført opptakshelg vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1500,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

Dispatches from the Aspen Ideas Festival. Full coverage. 
See more from AtlanticLIVE.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
  1. September 2015

Søknadsfrist
Søk innen 15. april for å bli 
med på vår spennende opptakshelg.

Varighet
4 semestre

Studieavgift
52.500 kr pr semester
Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend

Informasjonsmøte
Onsdag 25. mars kl 17.00