Toårig fotografutdanning

Foto: Kristin Støylen

STUDIEINFO

Oppstart
3. september 2014

Søknadsfrist

Ordinært opptak:

15. april 2014

Andre runde opptak:

30. juli 2014

Varighet
4 semestre

Studieavgift
52.500 kr/semester
Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend

SEND SØKNAD

LES MER OM OPPTAK


Skolens toårige fotografutdanning søker å møte endringene som har skjedd i fotobransjen og i samfunnet ved å tilby en fremtidsorientert utdanning med en nytenkende tilnærming til yrket.

Gjennom to år på Bilder Nordic går studentene gjennom et nytenkende og spennende utdanningsløp, hvor hverdagen blir mer kompleks for hvert semester. Filosofien er at vi skal holde studentene i hånden i begynnelsen av studieløpet, for deretter å utfordre dem til å bli selvstendige fotografer i stand til å utvikle og gjennomføre prosjekter på egen hånd ved slutten av studiet.

Studentene blir presentert for en tilnærming til en yrkeskarriere som delvis handler om å skape et levebrød her og nå, med også om å skape en identitet og merkevare for å styrke fremtidige muligheter og for å avansere i kompleksitet og pris. Målet vårt er å gi studentene den kunnskapen som trengs for å vinne frem i markedet, samt en tankeprosess og strategi som vil hjelpe dem videre i karrieren etter endt utdanning.

I første skoleår har vi et sterkt fokus på å kunnskapsbygging for at foto-prosjektene du gjennomfører i andre skoleår skal ha den tekniske og kreative kvaliteten som kreves for å lykkes i fotobransjen.

I andre skoleår endres formatet på undervisningen, og vi frigjør oss fra klassisk tilnærming gjennom fag og analytisk læring, til en åpen og kreativ læringsprosess gjennom en prosjektorientert hverdag hvor idéutvikling, konseptutforming og prosjektarbeid står i fokus. Undervisningen er en kombinasjon av inspirasjon og læring for å støtte prosjektene du arbeider med, og er ikke et mål i seg selv. I første skoleår var fokuset å lære verktøyene og språket gjennom en strukturert tilnærming, i andre skoleår handler det om kreativ utvikling av sterke konseptuelle prosjekter.

KJERNEFOKUS

Med fire kjerneområder i fokus etterstreber vi en helhetlig utdanning som gir studentene den kompetansen som trengs for å møte bransjens krav og samfunnets etterspørsel etter visuelle opplevelser. Med et fokus på fotografi, kommunikasjonslære, nye produksjoner, bruk av nye medier, gründerskap og forretningsdrift søker vi å møte utviklingen aktivt med et positivt blikk hvor vi omfavner nye muligheter.

Utdanningen handler om en komplett arbeidsprosess; utvikling av en idé, informasjonsinnhenting, konseptutvikling, finne riktig uttrykksform, lys og lyssetting, komposisjon, utførelse av opptak, etterarbeid, produksjon, presentasjon og utnyttelse av nye medier for å nå ut til publikum.

Fotografi – teori og teknikk
Studentene skal kunne skape og fange fotografier av høy teknisk og kreativ kvalitet samt anvende utvidede produksjonsmetoder. De skal kunne produsere fotografi og multimedia for klassiske og nye medier.

Kommunikasjonslære – historiefortelling og formidling av budskap
Studentene skal kunne fortelle historier og formidle budskap som vekker følelser og engasjerer publikum. De skal kjenne til bransjespråkene innen mote, kommersielt og redaksjonelt fotografi. De skal kunne arbeide med visuelle kommunikasjonsutfordringer selvstendig og i samarbeid med andre.

Nye medier – nye produksjonsmetoder og sosiale nettverk
Studentene skal kunne anvende stillbilder, video, lyd og animasjoner for å lage multimedieproduksjoner for nye medier. De skal kunne utnytte potensialet i sosiale nettverk, og forstå hvordan disse kan brukes i identitets- og merkevarebygging, samt på vegne av kunder som en del av tjenestene de tilbyr.

Yrket – utvikling av identitet og utøvelse av yrket
Studenten skal kunne utvikle egne ideer til sterke konsept, samt sikre gjennomføringen med god prosjektstyring. De skal forstå samspillet mellom personlig arbeid og redaksjonelt/kommersielt arbeide i utviklingen av en identitet og hvordan man skaper muligheter i markedet. De skal forstå hva gründerskap er, kunne etablere en prisstrategi og kunne etablere og drive egen virksomhet.

FAGLIG INNHOLD

Studiet er bygget opp etter skissen nedenfor. I første semester bygger vi en kunnskapsplattform gjennom de ulike fagene. Denne spisser ytterligere i andre semester, hvor kunnskapen settes på prøve gjennom praktiske utfordringer. I tredje og fjerde semester skifter fokuset over på kreative prosesser og produksjon av individuelle prosjekt, tilpasset en transmedial hverdag.

Klikk her for mer faglig oversikt.