Spørsmål & Svar – Valg av utdanning

Valg av skole er alltid vanskelig når du skal bestemme deg for en utdanning. Nedenfor gir vi svar på ofte stilte spørsmål. Om du ikke finner svarene på dine spørsmål her, så er du velkommen til å ta personlig kontakt med oss.

 

 • Hva koster det å gå på skolen?
  Toårig fotografutdanning koster 53.000 kr pr. semester. Grunnutdanning i fotografi har en samlet studieavgift på 55.200 kr. Foto2 koster totalt 50 000kr. Registreringsavgift på 1500 kr tilkommer alle studieretninger og betales ved bekreftelse av studieplassen.

 

 • Er studiene godkjent for stipend og lån i Statens Lånekasse?
  Ja. Toårig Fotografutdanning of Grunnutdanning i Fotografi kvalifiserer for lån og stipend. Foto2 gir ikke rett på lånekassestøtte.
  www.lanekassen.no kan du bruke støttekalkulatoren for å beregne hvor mye du kan få i studielån og stipend.

 

 • Må man betale hele studieavgiften på en gang?
  Nei, studieavgiften fordeles på fire fakturaer pr semester og følger lånekassens utbetalinger.

 

 • Hva er opptaksprøven?
  Opptaksprøvene ved Bilder Nordic er for å sikre motiverte og dedikerte studenter. Opptaksprøven handler ikke bare om at du skal vise hvor dyktig du er, men vel så mye om at vi skal få et inntrykk av deg som person og dine fotografiske preferanser. Du skal altså ikke være redd for å ikke være “god” nok når du leverer inn opptaksprøven! Våre opptak er basert  på en helhetlig vurdering av deg som søker. Opptaksprøven ber om at du leverer et bildeutvalg, en motivasjonssøknad samt papirer på studiekompetanse eller realkompetanse. Dersom du søker toårig utdanning ber vi i tillegg om at du løser en fotografisk oppgave og møter opp til en personlig samtale.

 

 • Er det vanskelig å komme inn på skolen?
  Vi opererer nå med løpende opptak til alle våre studier. Dette betyr at vi tar inn kvalifiserte studenter i den rekkefølgen de leverer komplett søknad. Dersom det er svært mange søkere og få ledige studieplasser igjen vil dette innebære at det er vanskeligere å komme inn, da man konkurrerer med flere andre om den samme studieplassen. Vi anbefaler derfor å sikre seg studieplass tidlig ved å fullføre opptaket innen de tidsfristene du får oppgitt når du registrerer deg elektronisk.

 

 • Når starter studiene?
  Toårig Fotografutdanning har oppstart hver høst i begynnelsen av september. Grunnutdanning heltid og deltid starter opp hver høst og hver vår, i begynnelsen av september og begynnelsen av februar. Foto2 har oppstart medio september. Eksakte datoer for oppstart finner du under hvert enkelt studie.

 

 • Finnes det flere måter å gjennomføre grunnutdanningen i fotografi?
  Ja. Studiet er lagt opp til at man enten kan ta hele grunnstudiet heltid på ett semester, eller man kan fordele grunnstudiet over to semestre. Heltid på ett semester foregår på dagtid, mens deltid fordelt på to semestre undervises på kveldstid.

 

 • Hvilke kvelder er det undervisning for grunnutdanning deltid?
  Dersom du starter studiet i februar har du undervisning tirsdag- og torsdagskvelder. Dersom du starter studiet i september har du undervisning mandag- og onsdagskvelder. Uansett når du starter studiet vil det være 2-3 helgesamlinger i løpet av semesteret.

 

 • Får man studiepoeng ved å studere ved Bilder Nordic?
  Fotografutdanningen ved Bilder Nordic er en fagskoleutdanning, og man får derfor ikke studiepoeng under studiet. Fagskolenes poeng-system kalles fagskolepoeng. Fagskolepoeng ble innført for å synliggjøre studiebelastningen på fagskolestudier, og et heltidsstudie vil gi 60 fagskolepoeng pr år.

 

 • Hvor holder skolen til?
  Skolen holder til midt i Oslo sentrum mellom Stortinget og Akershus festning. I umiddelbar nærhet finnes det mange spennende locations og det er kort vei til knutepunkt i offentlig transport.

 

 • Hva slags utstyr trenger jeg?
  Som student er det eneste du faktisk må ha et digitalt speilreflekskamera av nyere modell. Dersom du vurderer å kjøpe nytt kamera til studiestart anbefaler vi at du venter til du har gått noen uker på skolen, slik at du kan få tips fra lærere og administrasjonen til kjøp av kamera.

 

 • Er det annet utstyr som anbefales?
  Utenom digitalt speilreflekskamera av nyere modell anbefaler vi anskaffelse av håndblits, stativ, ekstern harddisk og minnekortleser. Vi anbefaler videre våre studenter ved toårig fotografutdanning å unngå nybegynner kameramodeller da disse har et grensesnitt som reduserer fotografens kreative muligheter. Våre toårige studenter anbefales også å gå til anskaffelse av egen bærbar datamaskin (skolen bruker Mac i undervisningen). Dette for at du skal kunne arbeide effektivt utenom skoletid. Vår erfaring er at de med egen datamaskin får en brattere læringskurve. Deler av aktiviteten skjer også utenfor skolen, og med egen bærbar datamaskin får du større fleksibilitet. Dersom du ikke har råd til å investere i egen bærbar, så er skolens stasjonære maskiner til din disposisjon 24 timer i døgnet.

 

 • Hva slags utstyr disponerer jeg på skolen?
  Skolen har tre velutstyrte fotostudio og flere portable lyssett til utlån. Vi har et eget data- og printterrom utstyrt med 12 iMacer og fire nye skrivere fra Canon. I tillegg har vi to storformatprintere. Vi har også kamerahus, objektiver, lydopptakere, tegnebrett, kalibratorer og videoutstyr til utlån. I tillegg disponerer studentene et omfattende fotobibliotek samt et mørkerom.

 

 • Hvor mange studenter er det i hver klasse?
  Det er maks 24 studenter i hver klasse. Når vi setter sammen klassene etterstreber vi en balanse i kjønn, alder, bakgrunn og erfaring, for å få god dynamikk i klasserommet.

 

 • Hvordan er tilgangen til skolen?
  Du vil møte et studiemiljø preget av åpenhet og tillit. Som student har du fri tilgang til skolens lokaler og fasiliteter døgnet rundt så lenge tilliten mellom student og skole opprettholdes. Eneste unntak er offentlige helligdager, en periode i sommerferien, samt jule- og påskeferie.

 

 • Hva krever skolen av studentene?
  På skolen vil det bli stilt høye krav til deg som student. Det gis minimum 300 undervisningstimer per semester. Vår erfaring er at dette er mer enn nok, fordi en viktig del av din utvikling er gjennomføringen av skolestyrte og individuelle fotograferinger. Om du ønsker en høyere intensitet så har vi en egen studentredaksjon som du kan ta del i. Vi krever deltakelse, pålitelighet og punktlighet av studentene våre. Arbeidsmengden vil være stor, og du må sette av rikelig med tid til oppgaver mellom undervisningsøktene. Disse kravene stiller vi for at du skal lære mest mulig under studietiden, og for at vi ønsker å forberede deg på profesjonell utførelse av yrket etter endt utdanning.

 

 • Har dere tilbud om studenthybler?
  Nei, vi har dessverre ingen ordning med studenthybler. Vi anbefaler å søke etter hybel på Finn.no og Hybel.no. Ellers kan man også søke om hybel hos Anker Studentbolig.

 

 • Hva med tiden etter utdanningen?
  Å etablere seg som fotograf kan for noen være en tung og krevende prosess. Som tidligere student kan du fortsatt ta del i skolemiljøet etter endt utdanning, og utvikle det i samarbeid med andre. Gjennom gratis foredrag og andre spennende eventer møtes nye og gamle studenter jevnlig gjennom året.

 

 • Er skolens kurs og workshops bare for studentene?
  Nei. Bilder Nordics kurs og workshops er frittstående tilbud og alle kan melde seg på. Vi lanserer en ny kurskatalog hver høst og vår med tilbud både for profesjonelle fotografer og amatører. Se Workshop & Foredrag for mer informasjon.

 

Er det fortsatt noe du lurer på? Kontakt oss på telefon 24 14 66 80 eller pr epost til post@nullbildernordic.no da vel!