OPPTAK

OpptaksprosessStudieavgiftSend søknad

Vi ønsker variasjon blant studentene våre, da vi mener at hver enkelt har noe eget å tilføre miljøet. I hver klasse ønsker vi en spredning i ferdigheter, erfaring og yrkesbakgrunn slik at studentene kan nyttiggjøre seg av hverandres kunnskap. På den måten får vi et ressurssterkt miljø med et stort spekter av kvaliteter. Inntaket er derfor ikke utelukkende basert på fotofaglig kunnskap eller karakterer. Søknadsportfolio og søkerens motivasjon for studiet er vel så viktige kriterier.

OPPTAKSPROSESS

 

Dersom du har tidligere utdanning/fag eller kurs som tilsvarer noen av fagene som undervises ved skolen kan du søke fritak for de aktuelle fagene. Du kan lese mer om innpassing og fritak her. Skjema for å søke fritak fra enkeltemner finner du her.

 

TOÅRIG FOTOGRAFUTDANNING
Opptaket til toårig fotografutdanning gjennomføres i fire steg (se punkt 1 til 4). Som søker kan du vurderes ut fra generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om du oppfyller kravene til realkompetansevurdering.

1 Registrering: Registrer deg som søker og motta bekreftelsesmail med informasjon om innlevering av opptaksprøve.

2 Opptaksprøve: Deretter gjennomfører du en opptaksprøve som består av følgende:

- BAKGRUNN OG ERFARING: vitnemål (videregående skole og evt høyere utdanning) og attester.
- MOTIVASJONSSØKNAD: skriv kort (en halv A4-side) om din personlige motivasjon for å ta en fotografutdanning.
- BILDEUTVALG: 10-20 bilder som representerer deg som fotograf på nåværende tidspunkt.
- FOTOGRAFISKE OPPGAVER: Fotografisk CV bestående av 8-12 bilder som viser oss hvem du er som person/fotograf.

 

3 Opptakssamtale: Etter en vurdering av din søknad vil vi, dersom vi anser deg for å være en kvalifisert søker, invitere til en personlig samtale på skolen. Dersom du bor langt unna eller av andre grunner ikke har mulighet til å møte gjennomføres samtale via skype eller telefon. Målet er at vi skal bli godt kjent med deg, og du skal bli kjent med oss, før opptaket sluttføres.

4 Studiekontrakt og opptaksgebyr: Etter opptakssamtalen vil skolens ledelse gjøre en helhetlig vurdering av din søknad. Dersom du får tilbud om studieplass vil du motta en bekreftelse på e-post og et opptaksbrev per post. Sammen med opptaksbrevet vil du motta studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1.500. Ditt opptak er fullført når studiekontrakt er returnert og opptaksgebyr er betalt. Du er nå tatt opp som student på Bilder Nordic!

Studiet er godkjent for lån og stipend hos Statens Lånekasse for Utdanning.

Les mer om toårig fotografutdanning her

GRUNNUTDANNING I FOTOGRAFI (heltid/deltid)
Opptaket til grunnutdanning i fotografi gjennomføres i tre steg (se punkt 1 til 3). Til vår grunnutdanning i fotografi har vi rullerende opptak. Dette betyr at vi tar opp kvalifiserte søkere i den rekkefølgen vi mottar komplett søknad. Som søker kan du vurderes ut fra generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om du oppfyller kravene til realkompetansevurdering.

1 Registrering: Registrer deg som søker og motta bekreftelsesmail med informasjon om innlevering av opptaksprøve.

2 Opptaksprøve: Deretter gjennomfører du en opptaksprøve som består av følgende:

- BAKGRUNN OG ERFARING: vitnemål (videregående skole og evt høyere utdanning) og attester.
- BILDEUTVALG: 5-10 bilder som representerer deg som fotograf på nåværende tidspunkt.
- MOTIVASJONSSØKNAD: skriv kort (en halv A4-side) om din personlige motivasjon for å ta en fotografutdanning.

Frist for innsending av opptaksprøve er 14 dager etter registrering. 

 3 Studiekontrakt og opptaksgebyr: Når opptakskomitéen har sett på din søknad og vurdert deg som kvalifisert for studiet vil du motta en bekreftelse på e-post. Du får deretter et opptaksbrev per post. Sammen med opptaksbrevet vil du motta studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1.500. Ditt opptak er fullført når studiekontrakt er returnert og opptaksgebyr er betalt. Du er nå tatt opp som student på Bilder Nordic! 

Studiet er godkjent for lån og stipend hos Statens Lånekasse for Utdanning.

Les mer om grunnutdanning her

 

FOTO2 
Opptaket til Foto2 gjennomføres i tre steg (se punkt 1 til 3). Til Foto2 har vi rullerende opptak. Dette betyr at vi tar opp kvalifiserte søkere i den rekkefølgen vi mottar komplett søknad frem til klassen er full. Som søker kan du vurderes ut fra generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om du oppfyller kravene til realkompetansevurdering.

1 Registrering: Registrer deg som søker og motta bekreftelsesmail med informasjon om innlevering av opptaksprøve.

2 Opptaksprøve: Deretter gjennomfører du en opptaksprøve som består av følgende:

- BAKGRUNN OG ERFARING: vitnemål (videregående skole og evt høyere utdanning) og attester.
- BILDEUTVALG: Vis oss et bildeutvalg som representerer deg som fotograf på nåværende tidspunkt (valgfritt antall).
- MOTIVASJONSSØKNAD: skriv kort (en halv A4-side) om din personlige motivasjon for å ta en fotografutdanning.

Frist for innsending av opptaksprøve er 14 dager etter registrering. 

 3 Studiekontrakt og opptaksgebyr: Når opptakskomitéen har sett på din søknad og vurdert deg som kvalifisert for studiet vil du motta en bekreftelse på e-post. Du får deretter et opptaksbrev per post. Sammen med opptaksbrevet vil du motta studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1.500. Ditt opptak er fullført når studiekontrakt er returnert og opptaksgebyr er betalt. Du er nå tatt opp som student på Bilder Nordic!

Les mer om Foto2 her

 

BESØKE SKOLEN?
Vi arrangerer informasjonsmøter og åpne dager slik at du kan bli bedre kjent med skolen og studentene (se neste dato for informasjonsmøte i kolonnen til høyre). Bli venn med oss på Facebook så vil du motta invitasjon til informasjonsmøter, åpent hus og andre arrangement som seminarer, workshops osv. Du finner oss på facebook.com/bildernordic

LURER DU PÅ NOE?
Har du spørsmål angående søknadsprosessen eller skolen er du velkommen til å ringe oss eller komme på besøk. Ta kontakt med administrasjonen på tlf 24 14 66 80 eller send en e-post til post@bildernordic.no

 

STUDIEAVGIFT

TOÅRIG FOTOGRAFUTDANNING
52.500 kr pr. semester

GRUNNUTDANNING I FOTOGRAFI
53.500 kr samlet studieavgift

FOTO2
50.000 kr samlet studieavgift

En registreringsavgift på kr. 1.500 tilkommer studieprogrammene og betales ved bekreftelse av studieplassen.