OPPTAK

OpptaksprosessStudieavgiftSend søknad

Vi ønsker variasjon blant studentene våre, da vi mener at hver enkelt har noe eget å tilføre miljøet. I hver klasse ønsker vi en spredning i ferdigheter, erfaring og yrkesbakgrunn slik at studentene kan nyttiggjøre seg av hverandres kunnskap. På den måten får vi et ressurssterkt miljø med et stort spekter av kvaliteter. Inntaket er derfor ikke utelukkende basert på fotofaglig kunnskap eller karakterer. Søknadsportfolio og søkerens motivasjon for studiet er vel så viktige kriterier.

OPPTAKSPROSESS

 

Dersom du har tidligere utdanning/fag eller kurs som tilsvarer noen av fagene som undervises ved skolen kan du søke fritak for de aktuelle fagene. Du kan lese mer om innpassing og fritak her. Skjema for å søke fritak fra enkeltemner finner du her.

 

TOÅRIG FOTOGRAFUTDANNING
Opptaket til toårig fotografutdanning gjennomføres i fire steg (se punkt 1 til 4). Som søker kan du vurderes ut fra generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om du oppfyller kravene til realkompetansevurdering.

1 Registrering: Registrer deg som søker og motta bekreftelsesmail med informasjon om innlevering av opptaksprøve.

2 Opptaksprøve: Deretter gjennomfører du en opptaksprøve som består av følgende:

- BAKGRUNN OG ERFARING: vitnemål (videregående skole og evt høyere utdanning) og attester.
- MOTIVASJONSSØKNAD: skriv kort (en halv A4-side) om din personlige motivasjon for å ta en fotografutdanning.
- BILDEUTVALG: 10-20 bilder som representerer deg som fotograf på nåværende tidspunkt.
- FOTOGRAFISKE OPPGAVER: Fotografisk CV bestående av 8-12 bilder som viser oss hvem du er som person/fotograf.

Frist for innsending av opptaksprøve er innen 15. april. Dersom du har søkt etter 5. april kan du ettersende den fotografiske oppgaven t.o.m. 22. april.

Det er fortsatt mulig å registrere seg som søker til toårig fotografutdanning etter 15. april.  Søknadsfrist for andre runde opptak er 30. juli. 

3 Opptakshelg: Ut i fra en helhetsvurdering av komplette søknader vil vi invitere kvalifiserte søkere til en spennende og lærerik opptakshelg 26-27. april. Du vil da få møte skolens ledelse, hovedlærere og studenter hvor personlige samtaler og et fotoprosjekt er agendaen. Målet er at vi skal bli godt kjent med deg, og du skal bli kjent med oss, før opptaket sluttføres.

4 Studiekontrakt og opptaksgebyr: Etter opptakshelgen vil opptakskommitéen fullføre opptaket for høstens kull. Dersom du får tilbud om studieplass vil du motta en bekreftelse på e-post og et opptaksbrev per post. Sammen med opptaksbrevet vil du motta studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1.500. Ditt opptak er fullført når studiekontrakt er returnert og opptaksgebyr er betalt. Du er nå tatt opp som student på Bilder Nordic!

Det har historisk vært stor pågang på dette studiet, så vi anbefaler deg å gjøre en god jobb med de fotografiske oppgavene. Det kan også være et godt råd å møte på et av skolens informasjonsmøter om du har anledning.

Studiet er godkjent for lån og stipend hos Statens Lånekasse for Utdanning.

Les mer om toårig fotografutdanning her

GRUNNUTDANNING I FOTO (halvårig/ettårig)
Opptaket til grunnutdanning i foto gjennomføres i tre steg (se punkt 1 til 3). Til vår grunnutdanning i fotografi har vi rullerende opptak. Dette betyr at vi tar opp kvalifiserte søkere i den rekkefølgen vi mottar komplett søknad. Som søker kan du vurderes ut fra generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om du oppfyller kravene til realkompetansevurdering.

1 Registrering: Registrer deg som søker og motta bekreftelsesmail med informasjon om innlevering av opptaksprøve.

2 Opptaksprøve: Deretter gjennomfører du en opptaksprøve som består av følgende:

- BAKGRUNN OG ERFARING: vitnemål (videregående skole og evt høyere utdanning) og attester.
- BILDEUTVALG: 5-10 bilder som representerer deg som fotograf på nåværende tidspunkt.
- MOTIVASJONSSØKNAD: skriv kort (en halv A4-side) om din personlige motivasjon for å ta en fotografutdanning.

Frist for innsending av opptaksprøve er 1 uke etter registrering. 

 3 Studiekontrakt og opptaksgebyr: Når opptakskomitéen har sett på din søknad og vurdert deg som kvalifisert for studiet vil du motta en bekreftelse på e-post. Du får deretter et opptaksbrev per post. Sammen med opptaksbrevet vil du motta studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1.500. Ditt opptak er fullført når studiekontrakt er returnert og opptaksgebyr er betalt. Du er nå tatt opp som student på Bilder Nordic! 

Studiet er godkjent for lån og stipend hos Statens Lånekasse for Utdanning.

Les mer om grunnutdanning her

 

BESØKE SKOLEN?
Vi arrangerer informasjonsmøter og åpne dager slik at du kan bli bedre kjent med skolen og studentene (se neste dato for informasjonsmøte i kolonnen til høyre). Bli venn med oss på Facebook så vil du motta invitasjon til informasjonsmøter, åpent hus og andre arrangement som seminarer, workshops osv. Du finner oss på facebook.com/bildernordic

LURER DU PÅ NOE?
Har du spørsmål angående søknadsprosessen eller skolen er du velkommen til å ringe oss eller komme på besøk. Ta kontakt med administrasjonen på tlf 24 14 66 80 eller send en e-post til post@bildernordic.no

 

STUDIEAVGIFT

TOÅRIG FOTOGRAFUTDANNING
52.500 kr pr. semester

GRUNNUTDANNING I FOTO
53.500 kr samlet studieavgift

En registreringsavgift på kr. 1.500 tilkommer begge studieprogrammene og betales ved bekreftelse av studieplassen.