Velkommen til Bilder Nordic School of Photography

NORDENS STØRSTE FOTOSKOLE

Besøksadresse

Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo, Norge


BILDER NORDIC SCHOOL OF PHOTOGRAPHY er en avdeling under Treider Fagskoler, som eies av Anthon B. Nilsen Utdanning AS, og er en offentlig godkjent fagskole. Skolen ble grunnlagt i 2005 og regnes i dag som Nordens største fotoskole, med rundt 150 aktive studenter til enhver tid og mer enn 40 fotografer tilknyttet skolen som lærekrefter.

I løpet av snart ti år har Bilder Nordic utviklet seg til å bli en betydelig aktør i norsk fotomiljø, med et internasjonalt renommé, takket være engasjerte studenter, lærere og et sterkt nettverk av fotografer, bilderedaktører og andre bransjeaktører som er involvert i skolen. Nylig har vi også startet et samarbeid med School of Visual Arts i New York, som regnes som en av USAs sterkeste fotoskoler, hvor våre studenter har mulighet til å bygge på til en bachelorgrad.

MARKEDET FOR PROFESJONELT FOTOGRAFI har aldri vært større enn i dag, men stiller andre kunnskapskrav enn tidligere. I et samfunn hvor vi oversvømmes av bilder i alle kanaler og hvor alle er fotografer, må den profesjonelle fotograf skille seg ut med et særegent bildespråk og en tydelig identitet. Evnen til å kommunisere gjennom bilder, fortelle historier og formidle budskap er blitt det som kjennetegner profesjonelle fotografer i dag. Dette må bæres av solid håndverk og en profesjonell tilnærming til kunder og publikum gjennom et mangfold av elektroniske kanaler. 


VED BILDER NORDIC SØKER VI stadig å følge utviklingen i samfunnet, for å sikre deg en markedsrelevant og moderne utdanning. Bilder Nordic tilbyr tre ulike studier som alle er praktisk orienterte og yrkesrettede: Toårig Fotografutdanning, Grunnutdanning i Fotografi og Foto2. Toårig Fotografutdanning og Grunnutdanning i Fotografi er begge NOKUT-godkjente og kvalifiserer for lån og stipend hos Statens Lånekasse.

Ansatte

 INGE HELLAND
Kreativ & faglig leder
SILJE PRESTAASEN STRØMLAND
Økonomisk & administrativ leder
SARA LØVLIEN
Program- & Kommunikasjonsansvarlig
MARTE PAULSSEN
Studiesekretær