GRUNNUTDANNING I FOTOGRAFI

Et praktisk og intensivt studie i fototeknikk og bildekommunikasjon over ett semester heltid 
eller to semestre deltid.
Foto: Ragnar Westad
om studiet LÆRINGSUTBYTTE  FAGLIG INNHOLD TIDLIGERE STUDENTER SØKNADSPROSESS
Grunnutdanningen tar for seg sentrale elementer innen fotografering, lyssetting, bildebehandling og bildekommunikasjon. Med profesjonelle fotografer som lærere og veiledere får du kunnskapen direkte fra bransjen.

Fundamentet
Utdanningen kan tas over ett semester på dagtid eller to semestre på kveldstid. Studiet inneholder 300 undervisningstimer innen kamerateknikk, bildekommunikasjon og yrkesutøvelse. Kombinasjonen av disse kjerneområdene utgjør fundamentet for alle Bilder Nordics studieprogram. Vi mener denne tredelingen sikrer studentene den nødvendige kompetansen som kreves etter endt utdanning; å kunne levere bilder av høy teknisk kvalitet med et bevisst forhold til innhold og hvilke krav bransjen har til det du leverer.

Karrieremuligheter
Utdanningen egner seg for deg som ønsker en grunnleggende kunnskap innen foto, vil bli assistent hos en etablert fotograf, utvikle en lidenskap eller ønsker å kombinere annen relevant utdanning og erfaring med fotografi.
 
Det stilles krav til deltakelse i undervisningen, og produksjonstempoet og arbeidsbelastningen er til tider høy.

Videre studiemuligheter
Dersom du etter endt studium ønsker å studere videre på den toårige utdanningen, kan du søke om å få begynne direkte på andre semester, der noen få plasser er holdt av til søkere som har fullført og bestått grunnutdanningen.
Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er grunnutdanningen bygget opp rundt tre dimensjoner:

Foto - Teori & teknikk 
Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy, og evnen til å bruke disse på en effektiv og riktig måte, er en forutsetning for å lykkes. Her vil du lære hvordan du kreativt bruker kameraet, i tillegg til lyssetting og profesjonell etterbehandling.

Kommunikasjonslære 
En dyktig fotograf kan formidle budskap, fortelle historier og skape stemninger gjennom fotografiet. Sentralt i kommunikasjonslæren står en bred tilnærming i bildekommunikasjon, forståelse for fotografiske virkemidler, persepsjon og bildetolkning, samt utvikling av en visuell stemme og personlig uttrykksform.

Yrkesutøvelse 
En profesjonell fotograf må være i stand til å anvende den fotografiske kunnskapen til å utvikle, gjennomføre og selge inn egne ideer og prosjekter overfor potensielle kunder. Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskapen om hvordan bransjen fungerer, og hvilke krav som stilles til deg som fotograf.


LÆRINGSUTBYTTE FOR FOTO - EN INTENSIV GRUNNUTDANNING 

Kunnskap 

• Har kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi.
• Har kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera (m. tilbehør), lyssetting og postproduksjon av foto.
• Har kunnskap om hvordan en fotograf presenterer seg selv i klassiske og nye formater, og innsikt i hvordan dette bygger identitet i yrket.
• Har innsikt i åndsverksloven og lov om opphavsrett, samt enkelt kontraktsarbeid for fotografer.
• Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap basert på profesjonelle standarder for arbeidsflyt.
• Forstår hvilken betydning og hvilket verdiskapningsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører.

Ferdigheter 

• Kan anvende teoretisk og praktisk fotografisk kunnskap under oppdrag på korrekt og hensiktsmessig måte.
• Kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
• Kan anvende fotografens arbeidsverktøy; kamera, lysrigger, det digitale mørkerom og profesjonelle skrivere for importering, bearbeiding og produksjon av foto.
• Kan anvende grunnleggende bildekommunikasjon, historiefortelling og budskapsformidling i visuelle 
produksjoner for seg selv og på vegne av kunder.
• Kan kartlegge situasjoner for kunder, idenfisere de fotofaglige problemstillingene og gjennomføre oppdrag innen portrett, livsstil, historiefortelling og budskapsformidling.
• Kan reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse.


Generell kompetanse 

• Kan planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess.
• Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper for en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen.
• Har forståelse for skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider.
• Har forståelse for norsk lovgivning (åndsverksloven, lov om opphavsrett) og normer som gjelder i bransjen.
• Kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og tjenester av relevans for fotografyrket.
• Kan bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier.
• Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.


EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTO - En grunnutdanning i fotografi, vil du bli testet både teoretisk og praktisk i slutten av utdanningen. I løpet av de siste ukene på studiet gjennomfører du tre eksamener; én porteføljepresentasjon, én skriftlig teorieksamen og én praktisk hjemmeeksamen som varer 1-2 uker avhengig av om du går heltid eller deltid. ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
FOTO - En grunnutdanning i Fotografi kan tas på ett semester heltid eller to semestre deltid. Studiet inneholder uansett minimum 300 undervisningstimer, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning og øving.


Grunnutdanning i fotografi består av syv fag. Her kan du lese mer om innholdet i hvert enkelt fag, samt laste ned fagplaner for studiet. 

Kamera og kamerabruk
I faget lærer du å benytte kameraet som et profesjonelt arbeidsverktøy. 
Du lærer hvordan du skaper bilder ved hjelp av tilgjengelig lys, og hvilke kameraeffekter som kan benyttes for å forsterke bildets innhold og budskap. Læren om lukker, blender, brennvidde, lysmåling og grunnleggende komposisjon står sentralt i faget.

Lyssetting 1
Faget startes med en teoretisk innføring i lyset og lysets egenskaper. Du blir kjent med ulike lamper, forsatser og hjelpemidler til bruk i studio og til utendørsfotografering. I den praktiske delen av faget lærer du å bygge opp lyssettinger, og du blir kjent med ulike lysoppsett for de vanligste typer oppdrag.

Digitalt mørkerom 1
I Digitalt mørkerom lærer du en profesjonell arbeidsflyt som starter når bildefilene importeres og som avsluttes med sluttproduktet. Faget tar for seg ikke-destruktiv arbeidsmetodikk ved bruk av lag og masker, optimalisering av det digitale negativet, fargejustering, selektiv justering, frilegging av motiver, retusjering av hud og klargjøring av filer for trykk samt andre sentrale arbeidsmetodikker. Du lærer også oppsett av det digitale mørkerom, bildearkivering, bruk av metadata, fargestyring, kalibrering av utstyr og utskrift. Skolen benytter alltid nyeste versjon av Adobe Photoshop i undervisningen.

Bildekommunikasjon
Bildekommunikasjon tar for seg det visuelle språket, hvordan fotografen utnytter bilderommet, og hvordan persepsjon påvirker opplevelsen av bildet. Undervisningen konsentrerer seg om fotografens virkemidler for å skape virkningsfulle bilder til å fortelle historier, formidle budskap eller vekke følelser gjennom ren estetikk. Hensikten med faget er at du skal bli bevisst på fotografens verktøy; utsnitt, perspektiv, komposisjon og innhold i skapelsesprosessen. Du vil også få en tilnærming til bildekommunikasjon gjennom et personlig perspektiv, hvor det handler om intuisjon, kreativitet og den iboende viljen alle har til å skape. Faget tar for seg disse og andre spørsmål slik at du skal bli bevisst på valgene du gjør under et fotoopptak.

Porteføljeutvikling
Porteføljeutvikling tar for seg forståelsen for hva en portefølje er i dag: mappe, nettside, blogg og profil på sosiale medier. Du vil få en få en grundig personlig veiledning og oppfølging i utviklingen av en portefølje som skal presentere deg som fotograf på best mulig måte. 

Workshops
I første semester får du kjennskap til ulike fotografiske sjangre gjennom praktiske workshops, hvor fotografer introduserer deg til bransjen gjennom eget arbeid og fagfelt. 
Målet er at du skal få en forståelse for hvordan bransjen fungerer, formspråket for ulike sjangre, samt praktiske og virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett veiledning fra gjestefotografen. 
De ulike workshopene går over to til fire økter. Mellom øktene får du fotooppdrag som i etterkant gjennomgås i fellesskap, hvor du får personlig tilbakemelding fra gjesteforeleseren.

Lover og Regler
Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktsarbeid i forbindelse med oppdrag.

Her kan du laste ned fagplanene for Grunnutdanning i Fotografi.

For å gi deg et innblikk i hva en grunnutdanning i fotografi kan brukes til har vi intervjuet et knippe tidligere studenter. Gjennom disse intervjuene får du et innblikk i hva som fikk dem til å starte kreative studier i førsteomgang, og hva de har brukt utdanningen til i ettertid. God lesning! 

Bilder Nordic School of Photography fotoskole grunnutdanning i fotografi tidligere studenter studentarbeid karriere Hilde CarlingBilder Nordic School of Photography fotoskole grunnutdanning i fotografi tidligere studenter studentarbeid karriere Johanna Siring

 

Bilder Nordic School of Photography fotoskole grunnutdanning i fotografi tidligere studenter studentarbeid karriere Daniel Spiro
BILDER NORDIC opererer med rullerende opptak. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett søknad er levert frem til klassen er full.

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på "Søk Studie" i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter 14 dager på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no.

Opptaksprøve
For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 
- Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse. 
- Søknadsbrev. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å studere fotografi og hva du søker å få ut av studiet.
- Portefølje. 5-10 bilder du har tatt tidligere som du føler representerer deg som fotograf. 

Komplett søknad
Når komplett søknad er levert vil du i løpet av en uke vurderes og motta svar på din søknad. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1500,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
Heltid & Deltid: 30. januar 2018

Heltid: 28. august 2018

Deltid: 29. august 2018


Søknadsfrist
Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet
Ett semester heltid.
To semestre deltid.

Undervisningstider
Heltid: Hverdager kl 08.30 - 16.00, med noen ukentlige dager satt av til egenarbeid. Disse varierer fra uke til uke.

Deltid: To kvelder i uken kl 17.30 - 21.00. Tirsdager og torsdager ved oppstart i vårsemesteret, mandager og onsdager ved oppstart i høstsemesteret. 

Noen helgesamlinger må påberegnes.


Studieavgift
56.800 kr
Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend


Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent.

Relaterte artikler

Foto – En grunnutdanning i fotografi
Et praktisk og intensivt studie i fototeknikk og bildekommunikasjon over ett semester heltid eller to semestre deltid. Rullerende opptak - Studiestart 30. januar!
Fotograf – Toårig utdanning
En komplett og tidsriktig fotoutdanning med fokus på fototeknikk, visuell kommunikasjon, nye medier & yrkesutøvelse.
Foto2 – Avansert fotografi for viderekomne
Et kveldstilbud for viderekomne innen avansert fototeknikk, kommunikasjonslære, nye medier og identitet & merkevare. Løpende opptak - Oppstart onsdag 13. september.
Informasjonsmøte om fotoutdanning
Er du nysgjerrig på et av våre fotostudier? Da bør du bli med på neste infomøte! I løpet av halvannen time vil du få en grundig presentasjon av skolen, studiemiljøet, bransjen og utdanningene av faglig og kreativ leder Inge Helland. Du vil også få se studentarbeid, høre om karrieremuligheter få svar på spørsmål og få en omvisning på skolen.