FOTO2

Et deltidsstudie med fokus på utvikling 
av egen identitet som fotograf, faglig kompetanse og nettverksbygging.
Foto: Marion Hansen
om studiet  KJERNEFOKUS FAGLIG INNHOLD SØKNADSPROSESS
Foto2 er Bilder Nordics nyeste studietilbud - et avansert kveldsstudie for deg som allerede har en fotoutdanning eller har arbeidserfaring som fotograf. Hovedfokuset i studiet er å gjøre deg i stand til å arbeide selvstendig med større fotografiske prosjekt, på vegne av kunder eller i egen regi. 

The art of storytelling
2017-utgaven av studiet har vi valgt temaet ”the art of storytelling” - evnen til å omsette historier og konsepter til visuelle abstraksjoner. I et ”post truth” samfunn har vi et sterkere behov enn noensinne for fotografer og kunstnere som forstår verdien av de riktige historiene, og som mestrer kunsten å treffe publikums følelser på en smart måte slik at vi engasjeres i tematikken.

Faglig fokus
Fokuset  i utdanningen er personlig utvikling, med en mentorbasert oppfølging gjennom hele året som stegvis blir mer kompleks, sammen med en videreutvikling av dine tekniske ferdigheter innen stille og bevegelige bilder. Du vil også lære å produsere for, og utnytte potensialet i, sosiale medier og digitale flater for egen promotering og som potensielle kundeverktøy. 

Ressurser
Studentene arbeider med noe av det beste skolen kan tilby av lærerkrefter og gjester fra vårt internasjonale nettverk. Klassen består av maksimalt 16 studenter med full tilgang til skolens utstyr og fasiliteter. 

Erfaring
Studiet egner seg for de som allerede har erfaring innen fotografi, men som ønsker å øke faglig tyngde, lære nye teknikker eller trenger kreativt påfyll og erfaren veiledning.

Videre studiemuligheter
Dersom du ønsker å studere videre gir Foto2 mulighet for å søke seg direkte inn på andre skoleår i den toårige utdanningen. Dette kan deretter bygges videre til en Bachelor i Fine Arts ved SVA i New York, om ønskelig.

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men å kunne kommunisere virkningsfullt også i nye kanaler, samt ha en tydelig identitet som fotograf er vel så viktig i dagens marked. 

For å sikre dine fremtidige muligheter er Foto2 bygget rundt fire kjerneområder: 

Foto - Teori & teknikk
De kreative mulighetene skal utvides med nye verktøy og kvaliteten på håndverket styrkes gjennom de tekniske fagene Lyssetting 2 og Digitalt mørkerom 2. I faget bevegelige bilder er video og lyd i fokus som fotografens nye verktøy.

Nye Medier – Teori & Teknikk
Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt fellesskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Teorien tar for seg hvordan du som fotograf kan bruke de nye mediene til egenprofilering og merkevarebygging. Den tekniske læren omhandler DSLR-filming, lyd og postproduksjon av bevegelige bilder.

Kommunikasjonslære
Kommunikasjonslære tar for seg narrativ historiefortelling og konseptuell kommunikasjon, de fremtredende visuelle språkene vi ser innen kommersielt og redaksjonelt fotografi. Undervisningen gjør deg i stand til å ta på deg større oppdrag ved at bildespråket blir mer komplekst og du blir en verdifull dialogpartner overfor egne kunder og byråer.

Identitet & Merkevare
Fotografisk identitet og merkevare blir viktigere og viktigere. Fotografens hverdag har blitt prosjektbasert på bekostning av faste relasjoner. I en verden hvor internett og sosiale kanaler gir bildekjøpere anledning til å velge fritt blant et stort antall fotografer er det viktigere enn noen gang å skape bevissthet rundt egen identitet og merkevare, i nye og klassiske kanaler.
Mange av fagene i Foto2 baserer seg på at studenten innehar en grunnleggende kunnskap innen faget. Dette gjelder spesielt de tekniske fagene. I andre fag begynner man helt fra scratch, for eksempel i levende bilde. Er du usikker på om du kvalifiserer for Foto2? Kontakt oss for en vurdering av din faglige bakgrunn! 

Lyssetting 2
Lyssetting 2 beveger seg mot kreativ lyssetting og spesielle problemstillinger. Hvordan du som fotograf
kan bruke lys for å skape stemninger som forsterker opplevelsen av bildets innhold står sentralt i undervisningen. Faget tar for seg avansert lyssetting for ulike typer oppdrag innen mote-, reklame-, produkt-, portrett- og livsstilsfotografering. I tillegg vil du lære metoder for  filtrering og fargejustering av lys, lysets oppførsel i ulike rom og hvordan forskjellige materialstrukturer reflekterer lys.

Digitalt Mørkerom 2
Faget tar for seg avanserte bildebehandlingsteknikker, samt filosofier for estetikk knyttet til digital bildebehandling. Arbeidsflyt under større prosjekt, high-end retusj, avanserte teknikker for detaljkontroll, composite, fargestyring og utskrift på forskjellige papirtyper er noe av innholdet.

Bevegelige bilder
Å lage avanserte multimedieproduksjoner blir en stadig større del av profesjonelle fotografers hverdag. Undervisningen innledes med en filosofisk overgang fra stills til bevegelig bilder; forskjeller og likheter. Faget tar for seg sentrale element i filmteknikk og redigering: kamerabruk og kameraføringer, konvertering, import og eksport av riktige filformat, klipping, lydopptak, lydjustering, lydlegging/ voiceover, gradering og bruk av overganger. 

 Nye Medier
I faget nye medier får du en introduksjon til dagens digitale landskap. Du lærer hvordan vi kan tenke merkevareidentitet på nett og hvordan vi kan utnytte sosiale medier og blogg-konsept for å bygge opp en faglig identitet og posisjon. Vi ser på ulike former for digital prosjektpresentasjon og avslutter faget med både teknisk og innholdsmessig arbeid på våre egne nettsider, samt en forståelse av hvordan vi kan bruke Google for å synliggjøre eget arbeid.

Konseptuell kommunikasjon
Faget bygger videre på en grunnleggende forståelse av bildekommunikasjon. Her utvides betraktningen av fotografisk arbeid fra fotografens perspektiv til å inkludere et betrakter- og kundeperspektiv.

Du vil lære hvordan man bygger opp innhold gjennom dramatisk og ikke-dramatisk fortellerteknikk, formidler instrumentelle og relasjonelle budskap gjennom ulike argumentasjonsteknikker og hvordan kundens mål med kommunikasjonen kan gjøres på forskjellige måter med ulik bilderetorikk. Vi tar også for oss de praktiske arbeidsprosessene i byråer, hvem aktørene er og hvordan oppdrag formes fra kundens intensjon til de praktiske visuelle arbeidene du som fotograf bidrar med.

Kommunikasjonslære – Historiefortelling
Faget starter med en forankring av fotojournalistikken i samfunnet gjennom en introduksjon til sosiologi (læren om samfunnet) og antropologi (læren om mennesket). Du lærer dramaturgi og oppbygging av historier gjennom læren av det narrative før vi viderefører det i oppbyggingen av et foto-essay og en praktisk workshop. 

Narrativ historiefortelling
Faget begynner med en introduksjon til fotografiet som en refleksjon av den historiske utviklingen og bevegelsen inn i fotografens nye roller som en funksjon av teknologi, trender og endringer i kultur og samfunn.

Vi starter med byggesteinene for et fotoessay, hvor fokuset er å gi en forståelse for hvordan lyriske bilder skaper engasjement gjennom følelser, og hvordan historier kommer sammen gjennom ulike kombinasjoner av elementene. Videre vil du lære dramaturgi og hvordan man bygger opp forventninger og spenning i visuelle historier, samt hvordan man setter punktum på ulike måter, åpent eller lukket.

Workshops
I slutten av første semester gjennom- fører vi en workshop med en ledende internasjonal kunstner. Målet er også å skape bevissthet rundt kunstnerprosessen, samt håndverkskravet i fine-art markedet.


Personlig veiledning 
Veiledningens fokus er utviklingen av den enkelte students fotografiske identitet under oppfølging av erfarne fotografer og bilderedaktører. I første del av faget vil fokus være videre porteføljearbeid hvor vi arbeider med serier, konsept og den tekniske kvaliteten i arbeidet. Mellom første og andre del vil en praktisk kreativ prosess flytte fokuset over på et større prosjekt, som vil foregå fra januar til juni. Studentene velger selv tematikker og tilnærminger, og veiledningen fokuserer på prosessen fra idé til ferdig resultat. Endelig produkt vil være en bok, utstilling eller en digital presentasjon i form av en film eller en interaktiv digital opplevelse.

Totalt dedikeres mer enn 120 timer til veiledning for din fotografiske utvikling. Du vil møte en rekke dyktige veiledere,
spesialisert i hvert sitt felt, som vil dele av sin kunnskap.
BILDER NORDIC opererer med rullerende opptak. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett søknad er levert frem til klassen er full.

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på "Søk Studie" i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. 

Opptaksprøve
For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 
- Dokumentasjon på tidligere erfaring/utdanning av relevans. 
- Søknadsbrev. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å begynne på Foto2. 
- Portefølje. Vis oss hvem du er som fotograf gjennom ditt arbeid. Valgfritt antall bilder. 

Komplett søknad
Når du har lastet opp komplett søknad vil du inviteres til en samtale med faglig leder for å sikre at studiet er rett for deg. Deretter vil du få svar på din søknad i løpet av en uke. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1500,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
September 2017

Søknadsfrist
Rullerende opptak frem til studiestart.

Varighet
To semestre, deltid.

Undervisningstider
Partallsuker; mandag- og onsdagskveld kl 17.30 - 21.00
Oddetallsuker; onsdagskveld kl 17.30 - 21.00
I tillegg vil det være 2-3 helgesamlinger pr semester.


Studieavgift
50.000 kr
Fordelt på åtte innbetalinger over ett år.

Statens Lånekasse
Studiet er ikke støttet av Statens Lånekasse.

Relaterte artikler

Foto – En grunnutdanning i fotografi
Et praktisk og intensivt studie i fototeknikk og bildekommunikasjon over ett semester heltid eller to semestre deltid. Rullerende opptak - Studiestart 30. januar!
Fotograf – Toårig utdanning
En komplett og tidsriktig fotoutdanning med fokus på fototeknikk, visuell kommunikasjon, nye medier & yrkesutøvelse.
Foto2 – Avansert fotografi for viderekomne
Et kveldstilbud for viderekomne innen avansert fototeknikk, kommunikasjonslære, nye medier og identitet & merkevare. Løpende opptak - Oppstart onsdag 13. september.
Informasjonsmøte om fotoutdanning
Er du nysgjerrig på et av våre fotostudier? Da bør du bli med på neste infomøte! I løpet av halvannen time vil du få en grundig presentasjon av skolen, studiemiljøet, bransjen og utdanningene av faglig og kreativ leder Inge Helland. Du vil også få se studentarbeid, høre om karrieremuligheter få svar på spørsmål og få en omvisning på skolen.