FOTO2

Et deltidsstudie med fokus på utvikling 
av egen identitet som fotograf, faglig kompetanse og nettverksbygging.
Foto: Marion Hansen
om studiet  KJERNEFOKUS FAGLIG INNHOLD SØKNADSPROSESS
Foto2 er Bilder Nordics nyeste studietilbud og er beregnet på tidligere grunnutdanningsstudenter eller andre med tilsvarende erfaring.

Faglig fokus
Studiets faglige fokus er de samme fire kjerneelementene som på det toårige utdanningsløpet; Fototeori og teknikk, kommunikasjonslære, nye medier og utvikling av identitet & merkevare. Studiet går over ett år på kveldstid og inneholder 300 undervisningstimer. 

Ressurser
Studentene arbeider med noe av det beste skolen kan tilby av lærerkrefter og gjester fra vårt internasjonale nettverk. Klassen består av maksimalt 16 studenter med full tilgang til skolens utstyr og fasiliteter. 

Erfaring
Studiet egner seg for de som allerede har erfaring innen fotografi, men som ønsker å øke faglig tyngde, lære nye teknikker eller trenger kreativt påfyll og erfaren veiledning.

Videre studiemuligheter
Dersom du ønsker å studere videre gir Foto2 mulighet for å søke seg direkte inn på andre skoleår i den toårige utdanningen. Dette kan deretter bygges videre til en Bachelor i Fine Arts ved SVA i New York, om ønskelig.

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men å kunne kommunisere virkningsfullt også i nye kanaler, samt ha en tydelig identitet som fotograf er vel så viktig i dagens marked. 

For å sikre dine fremtidige muligheter er Foto2 bygget rundt fire kjerneområder: 

Foto - Teori & teknikk
De kreative muligheten skal utvides og kvaliteten på håndverket styrkes gjennom de tekniske fagene Lyssetting 2 og Digitalt Mørkerom 2. 

Nye Medier – Teori & Teknikk
Tradisjonelle medier har de siste årene stadig måtte vike plassen for de nye interaktive mediene. Mediebildet i dag bærer preg av dialog og sosialt felleskap kombinert med en fleksibilitet som gir brukeren valgfrihet i hvilken informasjon han ønsker å ta inn og ta del i. Teorien tar for seg hvordan du som fotograf kan bruke de nye mediene til egenprofilering og merkevarebygging. Teknikken er DSLR-filming og redigering av levende bilder. 

Kommunikasjonslære
Tar for seg avansert historiefortelling, mote som språk og visuell kommunikasjon. Faget gjør bildespråket mer komplekst, du vil være i stand til å ta på deg større oppdrag og gjør deg til en verdifull dialogpartner overfor egne kunder og byråer. 

Identitet & Merkevare
Fotografens hverdag har blitt prosjektbasert på bekostning av faste relasjoner. I en verden hvor internett og sosiale kanaler gir bildekjøpere anledning til å velge fritt blant et stort antall fotografer er det viktigere enn noen gang å skape bevissthet rundt egen identitet og merkevare, i nye og klassiske kanaler.
Mange av fagene i Foto2 baserer seg på at studenten innehar en grunnleggende kunnskap innen faget. Dette gjelder spesielt de tekniske fagene. I andre fag begynner man helt fra scratch, for eksempel i levende bilde. Er du usikker på om du kvalifiserer for Foto2? Kontakt oss for en vurdering av din faglige bakgrunn! 

Lyssetting 2
Her beveger vi oss mot kreativ lyssetting og spesielle problemstillinger. Hvordan bruke lys for å skape stemninger som forsterker opplevelsen av bildets innhold står sentralt i undervisningen. Faget tar også for seg avansert lyssetting for ulike typer oppdrag innen mote-, reklame-, produkt- og livvsstilsfotografering. I tillegg vil du lære metoder for filtrering og fargejustering av lys, lysets oppførsel i ulike rom og hvordan foskjellige materialstrukturer reflekterer lys. 

Digitalt Mørkerom 2
Faget tar for seg avanserte bildebehandlingsteknikker, samt filosofier for estetikk knyttet til digital bildebehandling. Arbeidsflyt under større prosjekt, high-end retusj, avanserte teknikker for detaljkontroll, composite, fargestyring og utskrift på forskjellige papirtyper er noe av innholdet. 

Levende bilde
Adobe Premiere er Photoshop for bevegelige bilder. Å lage avanserte multimedieproduksjoner blir en stadig større del av profesjonelle fotografers hverdag. Undervisningen innledes med en filosofisk overgang fra stills til bevegelige bilder; forskjeller og likheter. Faget tar for seg sentrale element i videoredigering: konvertering, import og eksport av riktige filformat, klipping, lydjustering, lydlegging/voiceover, grading og bruk av overganger. 

Kommunikasjonslære – Visuell kommunikasjon
Faget bygger videre på en grunnleggende forståelse av bildekommunikasjon. Her utvides betraktningen av fotografisk arbeid fra fotografens perspektiv til å inkludere et betrakter- og kundeperspektiv. Faget Visuell Kommunikasjon handler om massekommunikasjon og tar i hovedsak for seg det konstruerte bildet. Du vil lære hvordan man bygger opp innhold gjennom dramatisk og ikke-dramatisk fortellerteknikk, formidler instrumentelle og relasjonelle budskap gjennom ulike argumentasjonsteknikker og hvordan kundens mål med kommunikasjonen kan gjøres på forskjellige måter med ulik bilderetorikk. Vi tar også for oss de praktiske arbeidsprosessene i byråer, hvem aktørene er og hvordan budskapet formes fra kundens visjon og strategi til det praktiske bildearbeidet du som fotograf bidrar med. 

Kommunikasjonslære – Historiefortelling
Faget starter med en forankring av fotojournalistikken i samfunnet gjennom en introduksjon til sosiologi (læren om samfunnet) og antropologi (læren om mennesket). Du lærer dramaturgi og oppbygging av historier gjennom læren av det narrative før vi viderefører det i oppbyggingen av et foto-essay og en praktisk workshop. 

Kommunikasjonslære – Mote som språk
Hva er mote? Har samfunnet endret moten eller motsatt? Faget tar for seg forskjeller og likeheter mellom mote og stil, og sammenhengen mellom stil og identitet. At vi smykker oss med piercinger, klær, tatoveringer, sminke og tilbehør er en del av vår identitet og en forkledning av mennesket. I undervisningen lærer du hvordan klesspråket fungerer, og hvordan du kan anvende denne forståelsen i dine egne fotoprosjekt. 

Workshops
Det gjennomføres en workshop med fine-art fotografen Jeff Cowen. Målet er å skape bevissthet rundt kunstnerprosessen, samt håndverkskravet i fine-art markedet. Marcus Bleasdale tar for seg oppbygningen av et foto-essay, historefortelling og multimedaproduksjoner i en spennende dokumentarisk workshop. En helgs workshop i levende bilder med Espen Fyksen spisser kunnskapen tilegnet i faget – her settes teori ut i praksis. I tillegg arrangeres en moteworkshop for å praktiskere læren fra mote som språk – hvem som holder denne varierer fra år til år. 


Personlig veiledning 
Veiledningens fokus er utviklingen av den enkelte students fotografiske identitet under oppfølging av erfarne fotografer og bilderedaktører. I første del av faget vil fokus være porteføljearbeid hvor vi arbeider med serier, konsept og den tekniske kvaliteten i arbeidet. I andre del av faget flyttes fokuset over på et større prosjekt, som vil foregå fra januar til juni. Studentene velger selv tematikker og tilnærminger, og veiledningen fokuserer på prosessen fra idé til ferdig resultat. Les mer om veilederne på studiet her.
BILDER NORDIC opererer med rullerende opptak. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett søknad er levert frem til klassen er full.

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på "Søk Studie" i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. 

Opptaksprøve
For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av: 
- Dokumentasjon på tidligere erfaring/utdanning av relevans. 
- Søknadsbrev. En halv A4-side om hvorfor du ønsker å begynne på Foto2. 
- Portefølje. Vis oss hvem du er som fotograf gjennom ditt arbeid. Valgfritt antall bilder. 

Komplett søknad
Når komplett søknad er levert vil du i løpet av en uke vurderes og motta svar på din søknad. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1500,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss! 

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
September 2016

Søknadsfrist
Rullerende opptak frem til studiestart.

Varighet
To semestre, deltid.

Undervisningstider
Partallsuker; mandag- og onsdagskveld kl 17.30 - 21.00
Oddetallsuker; onsdagskveld kl 17.30 - 21.00
I tillegg vil det være 2-3 helgesamlinger pr semester.


Studieavgift
50.000 kr
Fordelt på åtte innbetalinger over ett år.

Statens Lånekasse
Studiet er ikke støttet av Statens Lånekasse.

Relaterte artikler

Foto – En grunnutdanning i fotografi
Et praktisk og intensivt studie i fototeknikk og bildekommunikasjon over ett semester heltid eller to semestre deltid. Rullerende opptak - Studiestart 28. august!
Informasjonsmøte om fotoutdanning
Er du nysgjerrig på et av våre fotostudier? Da bør du bli med på neste infomøte! I løpet av halvannen time vil du få en grundig presentasjon av skolen, studiemiljøet, bransjen og utdanningene av faglig og kreativ leder Inge Helland. Du vil også få se studentarbeid, høre om karrieremuligheter få svar på spørsmål og få en omvisning på skolen.
Fotograf – Toårig utdanning
En komplett og tidsriktig fotoutdanning med fokus på fototeknikk, visuell kommunikasjon, nye medier & yrkesutøvelse.
Nyoppusset grunnutdanning i fotografi med nytt team fotografer!
Det er nå ti år siden vår populære grunnutdanning i fotograf startet opp, og ti år senere fremstår utdanningen mer spennende enn noen gang. Les mer om studiet her!