Over en intensiv helg har våre grunnutdannings-studenter blitt utfordret på idé-utvikling og reklamespråket! Studentene fikk tre utfordringer de skulle løse visuelt; 1. Lag en reklame for melk, uten å vise melk, 2. Lag en reklame for sykkelhjelm, 3. Lag et coverbilde for ditt favorittmagasin. AD & Bilder Nordic-alumni Anna Vaagland ledet workshopen, og vi har gjort et lite intervju med henne. 

 

Hva vil du si er det viktigste du har forsøkt å formidle i denne workshopen?
Det er en psykologisk dybde i kommunikasjon jeg synes er veldig interessant. Alt vi gjør, sier og skaper kommuniserer noe til mottaker. Mitt viktigste mål for denne workshopen var å få studentene til å tenke gjennom hva de ville si før de begynte med selve fotograferingen, hva var budskapet de ønsket å formidle?

Våre grunnutdanningsstudenter har hatt en reklameworkshop med AD Anna Vaagland. Våre grunnutdanningsstudenter har hatt en reklameworkshop med AD Anna Vaagland. Våre grunnutdanningsstudenter har hatt en reklameworkshop med AD Anna Vaagland. Våre grunnutdanningsstudenter har hatt en reklameworkshop med AD Anna Vaagland. Våre grunnutdanningsstudenter har hatt en reklameworkshop med AD Anna Vaagland.
 
Kan du si noen ord om din opplevelse av workshopen?
Jeg er imponert over hva studentene har fått til. Det er ikke enkelt å skifte arbeidsmetodikk og tankegang generelt, og når man i tillegg må gjøre det under tidspress er det en stor utfordring.
 
Hva er den viktigste erfaringen du har tatt med deg fra kreativ utdanning?
Den viktigste erfaringen jeg har fått fra utdannelsen er forståelsen for kreative prosesser. Hvordan man skal få et blankt lerret til å bli noe håndfast.
 
Våre grunnutdanningsstudenter har hatt reklameworkshop med AD Anna Vaagland. Våre grunnutdanningsstudenter har hatt reklameworkshop med AD Anna Vaagland. Våre grunnutdanningsstudenter har hatt reklameworkshop med AD Anna Vaagland.
 
Har du noen tips til nåværende og potensielle studenter?
Ikke vær en kødd, nettverket du møter på skolen er høyst sannsynlig Norges fremtidige fotobransje. Du kommer lang vei ved å vise engasjement og god arbeidsmoral, resultatet er ikke alltid det viktigste. Jeg synes det er viktig å leke, vær nysgjerrig og anerkjenn at din posisjon som ulært er unik. Det er vanskelig å senere «unlearn» så vær selektiv med hvilken lærdom du tar til deg som fakta og hva som er en veileders personlige mening.

 

Våre grunnutdanningsstudenter har hatt en reklameworkshop med AD Anna Vaagland Våre grunnutdanningsstudenter har hatt en reklameworkshop med AD Anna Vaagland