En kreativ utdanning er en investering i fremtiden

Velkommen til Nordens største fotoskole!

 

“Føles det som du svømmer opp ned når du tenker på vanlige studievalg som helse, økonomi og jus, så er det kanskje fordi du ikke er et åtte til fire menneske?” 

 

Bilder Nordic School of Photography fotoskole hvorfor studere kreativt

Om tanken på struktur, faste arbeidsoppgaver og rutiner ikke er noe for deg, så finnes det gode grunner til å velge annerledes. Om du tar en fotoutdanning ved Bilder Nordic så utvikler du avanserte kreative evner og du lærer det visuelle språket som dominerer alle kanaler i dag.

Bilder Nordic School of Photography fotoskole hvorfor studere kreativt
 Foto: Fredrik Holden

 

Steve Jobs (grunnleggeren av Apple, verdens mest verdifulle selskap) var en forkjemper for menneskets kreativitet og unike evne til å trekke erfaringer på tvers av fagfelt.I 2010 ble det publisert en forskningsrapport fra tre elite-universiteter hvor tre professorer hadde dybdeintervjuet 25 av verdens dyktigste innovatører og sammenlignet dem med 4.000 «vanlige» ledere. Resultatet var at de oppførte seg markant annerledes på fem punkter i forhold til det store utvalget; De var bedre til å assosiere, de stilte flere spørsmål, de observerte, de eksperimenterte og de nettverket.

 

« Å studere fotografi ved Bilder Nordic er avansert kreativitet og prosjektarbeid hvor du vil lære å bruke assosiasjonsteknikker, dialog, eksperimentering og nettverk som kreative verktøy. »

 

Apple-Jobs og Skype-gründer Niklas Zennström var blant dem som scoret høyest på evnen til å assosiere. Jobs fortsatte å ta kalligrafikurs lenge etter at han droppet ut av universitetet, noe han brukte på uventet vis senere. Mange år senere, da han skulle utforme Macintosh-skjermen, brukte han mange av prinsippene fra kalligrafien til å utforme typografien på skjermen, i tillegg til å la seg inspirere av indisk meditasjon og innsiden av en Mercedes Benz.

 

« Det som kjennetegner kreative ledere generelt er en assosiativ rikdom. Det å eksperimentere er en del av det samme, det handler om å være nysgjerrig og søke nye ting » – førsteamanuensis Øyvind L. Martinsen ved BI

 

Bilder Nordic School of Photography fotoskole hvorfor studere kreativt
Foto: Vegard Ekberg

 

I siste skoleår ved Toårig Fotografutdanning hos Bilder Nordic vil alt dreie seg om avansert kreativitet, evnen til å forfølge en impuls eller intuisjon, utvikle intuitive tanker til kraftfulle idéer, konseptualisere disse, for å planlegge og gjennomføre åtte større foto- og videoprosjekter. Prosjektene utvikles og drives frem i dialog med klassen din og under nær veiledning fra ledende profesjonelle fotografer.

 

« Å være nysgjerrig, å stille de gode spørsmålene, observere handlinger, eksperimentere med løsninger og utvikle et nettverk er helt sentralt i alle våre prosjekter »

 

Som fotograf er jobben din hele tiden å skape, ofte under begrensede rammer og vanskelige forhold. Dersom du senere vil forfølge videre studier og andre yrkesretninger, vil disse egenskapene være mye verdt. Du vil få en utviklet evne til å være skapende og du vil bedre anvende høyre og venstre hjernehalvdel bevisst i tankeprosesser.

 

F5702AED-67BF-44F8-A678-2E355038E671
Maleri av Andreas Jul Rusjø 

 

“At jeg har en fin kombinasjon av å være logisk og kreativ er tilbakemeldingen jeg har fått hele veien. Det gir meg nok en utstrakt evne til å tenke utenfor boksen.” – Andreas Jul Rusjø, konsernsjef for AF-Gruppen og årets ledertalent 2013.
Andreas er noe så uvanlig som toppsjef og kunstmaler. Bildene kjennetegnes som fargerike og abstrakte, og gjerne store formater. Nettopp den kreative siden har han også fordel av i næringslivet, mener han selv.

 

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. – Steve Jobs

 

Denne artikkelen er skrevet av Inge Helland, faglig leder ved Bilder Nordic School of Photography.