Et kreativt og praktisk studie på heltid eller deltid – Studiestart 3. februar

Foto:  Marie Lid Aske

STUDIEINFO

Oppstart
3. september 2014

Varighet
1 semester heltid (dag)
2 semestre deltid (kveld)

Undervisningstider
Heltid: hverdager kl 08.30 – 16.00
Deltid: mandag og onsdag kl 17.30-21.00

Antall undervisningstimer
308

Studieavgift
Heltid: 53.500 kr. Betaling 4 ganger i løpet av semesteret

Deltid: 53.500 kr. Betaling 4 ganger per semester

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend

SEND SØKNAD

LES MER OM OPPTAK


Skolens grunnutdanning er et intensivt studieforløp i fototeknikk og bildekommunikasjon. Med profesjonelle fotografer som lærere og veiledere får du kunnskapen direkte fra bransjen. Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy og evnen til å kunne bruke disse effektivt er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf. Grunnutdanningen tar for seg sentrale elementer innen fotografering, lyssetting, bildebehandling og bildekommunikasjon – essensiell kunnskap enhver fotograf må besitte.

Du kan selv velge om du ønsker å ta utdanningen over ett semester på dagtid eller to semestre på kveldstid, og studiet inneholder 300 undervisningstimer innenfor kamerateknikk, bildekommunikasjon og yrkesutøvelse. Kombinasjonen av disse kjerneområdene utgjør fundamentet for alle Bilder Nordics studieprogram. Vi mener denne tredelingen sikrer studentene den nødvendige kompetansen som kreves etter endt utdanning. Du vil kunne levere bilder av høy teknisk kvalitet med et bevisst forhold til innhold og hvilke krav bransjen har til det du leverer.

Utdanningen egner seg for deg som ønsker en grunnutdanning, vil bli assistent hos en etablert fotograf, søker å utvikle en lidenskap eller ønsker å kombinere annen relevant utdanning og erfaring med foto. Det stilles krav til deltakelse i undervisningen, og produksjonstempoet og arbeidsbelastningen er til tider høy. Undervisningen på det halvårige studiet foregår på dagtid på hverdager. På deltidsstudiet foregår undervisningen to kvelder i uken (mandag/onsdag for de som starter på høsten og tirsdag/torsdag for de som starter på våren) fra 17.30-21.00, i tillegg til to-tre helgesamlinger i løpet av studiet. Dersom du etter endt studium ønsker å studere videre på den toårige utdanningen, kan du søke om å få begynne direkte på andre semester, der noen få plasser er holdt av til søkere som har fullført og bestått grunnutdanningen.

 Se studentarbeid fra Grunnutdanningen her.

KJERNEFOKUS OG FAGLIG INNHOLD

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er grunnutdanningen bygget opp rundt tre dimensjoner: fototeknikk, kommunikasjonslære og yrkesutøvelse.

Fototeknikk

Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy, og evnen til å bruke disse på en effektiv og riktig måte er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf. Her vil du lære hvordan du kreativt bruker kameraet, i tillegg til lyssetting og profesjonell etterbehandling.

Kommunikasjonslære
En dyktig fotograf kan formidle budskap, fortelle historier og skape stemninger gjennom fotografiet. Sentralt i kommunikasjonslæren står en bred tilnærming i bildekommunikasjon, forståelse for fotografiske virkemidler, persepsjon og bildetolkning, samt utvikling av en visuell stemme og personlig uttrykksform.

Yrkesutøvelse
En profesjonell fotograf må være i stand til å anvende den fotografiske kunnskapen til å utvikle, gjennomføre og selge inn egne ideer og prosjekter overfor potensielle kunder. Yrkesutøvelse vil gi deg den kunnskapen om hvordan bransjen fungerer, og hvilke krav som stilles til deg som fotograf.

Les mer om de forskjellige fagene her.

 

 

 

 

 

Kommenter her

Du må være logget inn for å kommentere en artikkel.